Vattenrening i kyltorn

Upptäck hur intelligenta lösningar för vattenåtervinning kan bidra till att minska energi- och vattenförbrukning i kyltorn.

Marco, vattenrening är mycket viktigt för Grundfos.

Det finns många applikationer för vattenrening världen runt.

Jag tror att det finns många olika applikationer som kräver olika lösningar.

Ja, det stämmer. Särskilt när det gäller industrier finns det många olika applikationsområden.

Och inom industrin är vattenförbrukningen hög.

Till exempel förbrukar kyltorn stora mängder vatten.

Jag tror att det finns många utmaningar vad gäller kyltorn som vi måste lösa.

Om vi tittar på drift av kyltorn så ser vi många utmaningar.

När vi besökte våra kunder för att titta på deras installationer, insåg vi att många av installationerna drevs manuellt.

Det medför dock vissa utmaningar och ett exempel på det är biologiska föroreningar.

Biologiska föroreningar kan orsaka biofilm i rören och på värmeväxlaren, vilket minskar kyltornets kapacitet, och även ökar energiförbrukningen.

Den andra utmaningen är ökningen av saltkoncentrationen som inträffar när man inte kontrollerar konduktiviteten eller tiden, och inte reagerar på det.

Och det leder till avlagringar som i sin tur leder till ännu högre energiförbrukning.

Och slutligen, hur hanterar vi de kemikalier som används i kyltornet?

Om man inte doserar korrekt mängd kan det leda till överdosering eller underdosering som kan orsaka andra problem.

Så Marco, du ser att det finns många utmaningar vad gäller kyltorn.

Men som jag ser det kommer utmaningarna att öka om fler och fler kunder använder återvunnet vatten till kyltornets ”make-up”-vatten.

Biologiska föroreningar kommer att växa snabbare, så det finns definitivt fler utmaningar framför oss.

Och vi behöver en del intelligenta lösningar för att hantera dem.

Det är sant Carsten. Vad gäller kyltorn har vi något att erbjuda för alla typer av fall.

Det omfattar lösningar för både vattenåtervinning, vattenkällor och naturliga vattenkällor, som låter oss göra saker på ett smartare sätt.

Jag sa tidigare att vi redan har lösningar på Grundfos som kan hjälpa våra kunder med de utmaningar de står inför med sina kyltornsapplikationer.

Den första är ett exempel på rätt mät- och styrutrustning som vi behöver i ett kyltorn, inte bara för att visa resultatet av vattenreningen, utan också för att kontrollera resultatet av vattenreningen.

Vi vill även dokumentera om mätvärdena uppfyller lagar och regler.

Sedan finns våra noggranna doseringspumpar.

Pumparna doserar exakt den mängd kemikalier som behövs i processen, varken mer eller mindre.

Där har vi ytterligare en intelligent lösning. När vi ansluter dessa doseringspumpar till kemikalieappen kan vi säkerställa att operatören kan hantera kemikalierna säkert och tryggt genom att till eksempel undvika att blanda kemikalier som är potentiellt farliga när de har blandats.

Återigen kan vi visa vad vi har doserat i processen så att vi kan uppfylla lokala lagar och regler.

Sist men inte minst, med en intelligent systeminstallation och lösning kan vi koppla ihop och ansluta de olika komponenterna så att de talar samma språk och kan samarbeta, och på så sätt optimera processen.

Allt detta ingår i konceptet som kallas Grundfos iSOLUTIONS där vi ser ett behov av ett annat tillvägagångssätt och ett behov av att hantera hela systemen annorlunda i framtiden.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 5
Beräknad tid
Beräknad tid: 25 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Avancerad