Installera och konfigurera MAGNA3

Vi går igenom hur man installerar och konfigurerar cirkulationspumpen MAGNA3.

När MAGNA3 har kopplats in och sitter säkert på plats börjar du med att lossa den nya klämringsskruven, så att du kan vrida pumphuvudet. Pumphuvudet måste alltid placeras i position klockan 3, eftersom MAGNA3 är luftkyld.

Om pumpen ska anslutas till ett styr- och övervakningssystem, behöver du bara lägga till rätt CIM-modul. Det är väldigt enkelt, och en tydlig förbättring från tidigare, då man monterade en separat CIU-box på väggen bredvid pumpen.

MAGNA3 kommunicerar via trådlös anslutningsenhet kopplad till mobiltelefon medan MAGNA3 modell E använder Bluetooth, vilket innebär att du snabbt och enkelt kan ställa in MAGNA3 genom Grundfos Go-appen.

MAGNA3 kan även konfigureras direkt på pumpdisplayen. Börja med att välja språk datum och tid. Sedan väljer du driftläge – standardinställning är AUTOADAPT, som också är den rekommenderade inställningen för tvårörs radiatorsystem. Vill du ha vägledning väljer du ”gå till applikationsguide” och tittar i häftet på bilderna för de olika applikationerna.

Väljer du ”automatisk” aktiveras pumpens AUTOADAPT-läge. Eller så kan du välja en driftpunkt manuellt. Ange flöde och tryck, så visas en sammanfattning av resultatet. Vill du välja en annan applikation, hittar du fler applikationer under ”hjälp”.

För att visa viktiga parametrar väljer du ”status”. Titta i häftet om du behöver mer information. I Grundfos GO kan du förhindra att inställningarna ändras genom att stänga av inställningsmenyn. På så vis kan du låsa pumpen. Behövs det, kan du enkelt aktivera inställningsmenyn igen.

När du är klar kan du använda Grundfos GO för att generera en rapport som du kan skicka direkt till kunden.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 4
Beräknad tid
Beräknad tid: 20 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande