En introduktion till kyltorn

Ta reda på hur ett kyltorn är utformat för att kyla stora mängder vatten som cirkulerar i ett kylsystem och lär dig om de olika typerna av kyltorn.

Kylning är det viktigaste för många industriella processer. Och ett sätt att säkerställa optimal kylning är med hjälp av kyltorn, som finns i de flesta installationer i industribyggnader.

I den här modulen ger vi dig en grundlig introduktion till kyltorn.

För att uttrycka det enkelt, är ett kyltorn en anordning för att kyla stora mängder vatten som cirkulerar i ett kylsystem.

Dess huvudsakliga syfte är att överföra värme från kylvattnet till luften genom förångning. Men hur fungerar ett kyltorn i praktiken? Låt oss ta en närmare titt.

I ett kylsystem med ett kyltorn strömmar varmt vatten från källor som maskiner eller processkylning genom rören till ett kyltorn.

När vattnet kommer in i kyltornet sprejas det ut ur ett antal munstycken. Vattnet sprejas över en matris – även kallad fyllning.

Det huvudsakliga syftet med fyllningen är att sprida vattnet över en större yta, vilket garanterar en större förångningsyta.

När vattnet rinner nedför fyllningens sidor och när luften strömmar åt motsatt håll, förångas en del av vattnet till luften. Luften absorberar värmen som skapas av denna förångning, vilket sänker temperaturen på det återstående vattnet.

Det återstående vattnet, som nu är kylt, droppar ner till en bassäng längst ned i kyltornet, där det återcirkuleras i systemet.

Luften, å andra sidan, sugs uppåt av fläkten. Innan den tar sig ut ur kyltornet passerar den genom droppavskiljare.

Luften – som innehåller mycket vatten – rör sig med hög hastighet och träffar de sicksackformade droppavskiljarna flera gånger innan den lämnar fläkten.

Kondensen som bildas på droppavskiljarna droppar tillbaka genom kyltornet och förenas med det resterande vattnet längst ned.

Normalt förloras mindre än 30 % till förångning, droppförluster, läckage och utsläpp i ett nedblåsningssystem. Genom att använda rätt styrning kan du dock spara 20 % av de 30 % som förloras genom förångning.

Så om till exempel 100 liter vatten förloras till förångning varje timme, kan du med rätt styrning spara 20 liter i timmen.

En annan fördel är säkerheten. Kyltorn använder inga farliga kemikalier under kylningsprocessen, vilket gör ditt arbete mycket säkrare.

Nu när vi har gått igenom grunderna om kyltorn ska vi ta en titt på de olika typerna av kyltornsystem som används.

Ur ett industriellt perspektiv finns det i allmänhet två huvudtyper av kyltorn: fläktstyrda motflödeskyltorn och fläktstyrda tvärflödeskyltorn.

I fläktstyrda motflödeskyltorn dras luften upp genom tornet med hjälp av fläktar och vattnet rör sig från toppen och ner genom tornet.

I fläktstyrda tvärflödeskyltorn trycks luften över fyllningen och sedan upp genom kyltornet. Precis som i det fläktstyrda motflödeskyltornet rör sig vattnet nedåt från toppen.

Detta var vår grundintroduktion till kyltorn. I nästa modul behandlar vi kyltorn lite mer i detalj och visar dig hur de kan energioptimeras. 

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 15 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår