Hur man ansluter en Grundfos-pump till ett kyltorn

I denna modul går vi igenom hur du ställer in din pump med appen Grundfos GO Remote, så att du kan använda din pump och ditt kyltorn exakt efter dina behov.

Som vi beskrev i föregående modul spelar Grundfos pumpar en avgörande roll för att säkerställa att kyltorn kör så optimalt som möjligt.

I den här modulen visar vi dig hur du ställer in pumpen med appen Grundfos GO Remote.

Det finns faktiskt tre sätt att ställa in pumpen på: via pumpens display, via verktyget PC tool eller via appen Grundfos GO Remote. Trots att de två förstnämnda har sina egna fördelar är Grundfos GO Remote den vanligaste och mest tillgängliga metoden, vilket är anledningen till att denna modul kommer att fokusera enbart på installationen med appen Grundfos GO Remote.

Anslut först temperatursensorn till MGE-motorn via analog ingång 1.

Därefter kan du öppna appen Grundfos GO Remote och ansluta den till din pump.

Du kommer att behöva en Grundfos GO-dongel för att ansluta pumpen till din telefon.

Nu är det dags att ställa in pumpen och kyltornet. Det finns naturligtvis flera sätt att göra detta. I följande exempel kommer vi att basera våra indata på en pump som arbetar vid en konstant temperatur, med temperatursensorn som styr fläkten.

Börja med att ställa in sensorn.

Välj analog ingång 1.

Klicka på ”Funktion” och

Välj ”Återkopplingssensor”.

Välj sedan ”Mät” och

Välj ”Temperatur 1”. Därefter väljer du helt enkelt din signaltyp , din temperatursensor och din lägsta och högsta temperatur, som du kan hitta på temperatursensorn.

Därefter måste du välja reglertyp.

Klicka på ”Reglertyp” och sedan på ”Konstant temperatur”.

Om du vill starta eller stoppa fläkten i kyltornet, kan du använda funktionen överskridet gränsvärde.

När du har valt funktionen överskridet gränsvärde väljer du temperatur 1.

Därefter anger du en gräns vid en viss temperatur, vilket innebär att fläkten kommer att starta när temperaturen överskrider denna gräns.

Efter detta väljer du ett hysteresband, som bestämmer hur låg temperaturen kan vara innan fläkten stängs av.

På så sätt kan du se till att fläkten inte startar och stannar vid minsta temperaturavvikelser, eftersom detta kan orsaka slitage på fläktmotorn.

Därefter väljer du överskridet gränsvärde till övre gränsvärdet, vilket säkerställer att fläkten startar när du överskrider den tidigare inställda temperaturen.

Välj slutligen meddelandereläet för överskridet gränsvärde. När du utfört dessa steg är fläkten inställd och kyltornet är klart för drift.

Detta var bara ett exempel på hur enkelt det kan vara att ställa in en pump och ett kyltorn i appen Grundfos GO Remote.

Appen erbjuder många fler egenskaper och funktioner, så det är fullt möjligt för dig att ställa in din pump och ditt kyltorn exakt efter dina behov.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 15 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår