SOLOLIFT2 malpumpar

61 - SOLOLIFT2 malpumpar

I denna ECADEMY-kurs kommer vi att presentera några olika varianter av malpumpen SOLOLIFT2 samt hur man installerar och servar dem.

Starta kursen

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 5
Beräknad tid
Beräknad tid: 20 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande

Kursöversikt

00:03:11

Presentation av Grundfos SOLOLIFT2

Få en grundlig introduktion till Grundfos SOLOLIFT2.

00:01:45

SOLOLIFT2 C-3

SOLOLIFT2 C-3 och dess många fördelar.

00:02:09

SOLOLIFT2 WC-3

SOLOLIFT2 WC-3 och dess många fördelar.

00:04:10

Installation och driftsättning av malpumpen SOLOLIFT2

Få en snabb överblick över hur man installerar och driftsätter SOLOLIFT2 i denna kortfattade modul.

00:02:37

Snabb och enkel service av Grundfos SOLOLIFT2

Se hur enkelt du kan serva en SOLOLIFT2 på bara 3 minuter.

Testa dina kunskaper

Svara på några frågor för att se vad du har lärt dig