Så väljer du optimal kabelstorlek för dränkbara pumpar

Vi går igenom hur du väljer optimal kabelstorlek med hjälp av Grundfos dimensioneringsverktyg. Vi visar också hur du använder dimensioneringsverktyget på bästa sätt.

För alla installationer meddränkbara pumpar är det avgörande att välja rätt pump och motor.

Men det är också viktigt att välja kablar av rätt dimension.

I den här modulen visar vi hur du optimerar kabeldimensioneringen.

Vi beskriver också Grundfos kabeldimensioneringsverktyg och hur det kan vara till hjälp i ditt arbete.

Men vi börjar med att gå igenom de olika kablarna.

Vilken spänning kablarna levererar baseras på lokala regler, så det är viktigt att se till att kablarnas spänning överensstämmer med sådana regler.

Grundfos skiljer på motorkablar och droppkablar.

Motorkabeln är den kabel som levereras med pumpen.

En dränkbar motor består vanligen av en motor och en motorkabel.

En tumregel är att motorkablar alltid måste vara nedsänkta i vätska.

Men det finns undantag, som vi återkommer till inom kort.

Droppkabeln löper från motorkabeln och ansluter pumpen till strömförsörjningen.

Det finns olika typer av droppkablar, av material och utföranden som lämpar sig olika väl beroende av pumpapplikationen.

Men hur bestämmer du vilken typ av droppkabel som bör användas?

Det finns fyra avgörande faktorer.

För det första är motorkablar av standard- typ lämpade för obehandlat dricksvatten, men deras lämplighet för andra vätskor måste utvärderas från fall till fall.

Detta leder oss till den första av de fyra avgörande faktorerna: att droppkabeln bör väljas baserat på den pumpade vätskan.

Även spänningsförluster har avgörande betydelse.

Under dimensioneringsprocessen kanske du upptäcker att motor- kabelns strömvärde är så lågt att kabeln kan användas i luften, vilket innebär att den faktiskt kan användas som droppkabel i luft, trots att den är avsedd för nedsänkning i vätska.

Sedan har vi den ekonomiska faktorn.

Alla förluster som förekommer i installationen kommer i slutändan att bli del av driftskostnaderna.

Därför är det viktigt att utvärdera omfattningen av förlusterna, kombinerat med den valda kabelstorleken.

På så sätt kan du minska livscykelkostnaderna och samtidigt förbättra förhållandena för den dränkbara motorn.

Till sist har vi kabelkonfigurationen, det vill säga kabellayouten.

Typen av motorkabeln har betydelse för vilken typ av droppkabel som bör väljas.

Om du till exempel har en skarvad motorkabel, måste du välja en motsvarande droppkabel.

Skarvade kablar ger den mest kostnadseffektiva lösningen.

Eftersom droppkabeln är en engångsinvestering är det viktigt att välja den baserat på optimala kriterier.

I annat fall riskerar du att slösa pengar varje dag som pumpen är i drift.

Det enklaste sättet att välja kabel av rätt typ och storlek är att använda Grundfos kabeldimensioneringsverktyg.

Dimensioneringsverktyget finns i Grundfos Product Center.

Där klickar du på ”Verktyg”, väljer ”Kabelkalkylator” och matar in installationens värden.

Värdena beskrivs närmare om en liten stund.

Med ”kabelstorlek” menar vi tvärsnittsarean för de enskilda ledningarna i droppkabeln.

Den dränkbara droppkabeln är en viktig komponent för att skapa en problemfri dränkbar pumpinstallation.

Om kabeln är för liten kan pumpens prestanda påverkas, vilket kan leda till spänningsfall i kabeln.

Ju större tvärsnittsarea, desto lägre energiförluster i kabeln, vilket innebär att kabelns strömledningsförmåga förbättras.

Observera att, ju högre motorström eller längre kabel, desto större kabelstorlek krävs.

I vissa situationer rekommenderar dimensioneringsverktyget en kabel av samma eller mindre storlek än motorkabeln.

I en sådan situation kan du använda motorkabeln som droppkabel.

När du väljer storlek för droppkabeln i dränkbara installationer är det viktigt att skilja mellan enfas- och trefasinstallationer.

Den sista delen av den här modulen handlar om dimensionering och beräkning av en trefasinstallation.

För att beräkna droppkabelns storlek måste du känna till följande värden:

Kabellängden.

Nominell nätspänning.

Motorns märkström.

En- eller trefasinstallation.

Startmetod.

Omgivningstemperatur.

Men tillsätts ett sinusfilter, konverteras de störda signalerna till rena sinusvågor.

Detta bidrar till att förlänga motorns livslängd men innebär också att droppkablarna inte behöver vara skärmade, vilket ger lägre installationskostnader.

När du vet värdena behöver du bara mata in dem i kabelkalkylatorn så presenterar den en rekommenderad kabelstorlek.

Svårare än så är det inte.

Vill du beräkna droppkabelns storlek manuellt kanske du dessutom måste känna till följande data:

Procentuellt spänningsfall.

Kabelmaterial.

Induktiv resistans.

Effektförlust.

Det här var det viktigaste om kabeldimensionering.

Vill du fördjupa dig i ämnet och testa dimensioneringsverktyget kan du besöka Grundfos Product Center eller ladda ned kabeldimensionerings-appen kostnadsfritt.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 25 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Avancerad