Fördelarna med frekvensomformare i dränkbara pumpar

Vi går igenom fördelarna med frekvensomformare och utgångsfilter, när de bör användas och hur du väljer rätt.

Frekvensomformare, även kallade FRO:er, kan användas med dränkbara motorer i ett antal installationer och applikationer.

I den här modulen ger vi några exempel på applikationer där det är särskilt relevant att använda frekvensomformare.

Vi beskriver också fördelarna med utgångsfilter.

Låt oss komma igång.

Den största fördelen med frekvensomformare i dränkbara pumpar är att de ger möjlighet att reglera installationen.

Oavsett om du behöver hålla en pumpparameter konstant genom att justera pumpvarvtalet, eller anpassa systemet efter varierande pumpbehov, ger FRO-funktionen massor av fördelar.

Vi kikar närmare på några exempel.

I gruvor eller på byggarbetsplatser behöver man ofta sänka grundvattennivån och hålla den på en konstant nivå medan man bygger exempelvis hus, vägar och tunnlar eller för att förhindra översvämning i gruvschakten.

Med en frekvensomformare är det enkelt att åstadkomma detta.

Frekvensomformaren kan även användas för vattenförsörjning i bostäder, där kranvattnet pumpas direkt från brunnen till kranen.

Här brukar det främsta målet vara att minska mängden stillastående vatten i trycksatta tankar

Samt att hållaett konstant vattentryck, oberoende av varierande vattenbehov och brunnsförhållandena.

Ytterligare en lämplig applikation för frekvensomformare är geotermiska brunnar där det är viktigt att leverera konstant temperatur till byggnader.

Detta uppnås genom att variera pumpflödet till värmeväxlaren för att optimera flödet genom värmeväxlaren.

I applikationer för vattenförsörjning är det vanligt att behovet varierar under en dag eller under ett år.

Om din förbrukning till eksempel är högre på sommaren än på vintern kan du enkelt reglera pumpvarvtalet utifrån det varierande behovet.

En annan applikation där det behövs varierande pumpeffekt är fontäner.

Där förändras vattentrycket kontinuerligt, för att skapa de varierande
vattenpelarna.

Och till sist: Genom att reglera din installation kan du nyttja akviferen så effektivt som möjligt.

Regleringen gör det möjligt att hämta exakt den vattenmängd som brunnen har kapacitet för, och säkerställa att den inte skadas på grund av överpumpning.

Nu när vi har gått igenom några av de applikationer där frekvensomformardrift ger fördelar, ska vi nämna några saker som du måste känna till under installationsprocessen.

För det första måste systemet dimensioneras korrekt.

När det gäller frekvensomformare måste du veta att ökat Pumpvarvtal har enorm inverkan på hur hög uteffekt som krävs från motorn.

Fördubblar du varvtalet, fördubblas flödet, trycket ökar fyrfaldigt och uteffektbehovet från motorn ökar åtta gånger.

Nu ska vi koncentrera oss på själva installationen, och mer specifikt på utgångsfilter.

Grundfos rekommenderar att du installerar ett utgångsfilter i dränkbara pumpsystem om nätförsörjningen är över 380 volt.

Om spänningen är högre än så kan signalen skada motorn och förkorta dess livslängd.

Med ett utgångsfilter elimineras den risken.

Det finns tre olika typer av utgångsfilter:

Line-choke, dV/dt och sinusvåg.

De två första är standardvarianter, men vi rekommenderar att ett sinusfilter används.

Låt oss ta en närmare titt.

Ett sinusfilter är det bästa alternativet för frekvensomformare på 380 volt eller mer.

I en typisk dränkbar installation med en frekvensomformare, skickar omformaren sinusvågor som deformeras av störningar.

Men tillsätts ett sinusfilter, konverteras de störda signalerna till rena sinusvågor.

Detta bidrar till att förlänga motorns livslängd men innebär också att droppkablarna inte behöver vara skärmade, vilket ger lägre installationskostnader.

Vi avslutar med att säga något om kablarna i dränkbara installationer.

I en typisk dränkbar installation finns det både oskärmade och skärmade kablar.

Kabeln från elnätet till frekvensomformaren är oskärmad, kabeln mellan frekvensomformaren och utgångsfiltret är skärmad, och kabeln från filtret till pumpmotorn är oskärmad.

Det var det mesta om frekvensomformare och utgångsfilter i dränkbara pumpinstallationer.

Vi drar det viktigaste en gång till:

Frekvensomformardrift ger betydande fördelar vare sig du behöver hålla en
pumpparameter konstant eller anpassa systemet efter varierande pumpbehov.

Frekvensomformardrift ger fördelar i flera olika applikationer, däribland vattenförsörjning, gruvor och byggarbetsplatser.

Slutligen finns det tre typer av utgångsfilter, varav sinusfiltret är den rekommenderade lösningen.

Den förlänger motorns livslängd och minskar installationskostnaderna.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 25 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Avancerad