Förstå vårt grundvatten

92 - Förstå vårt grundvatten

Har du undrat över vattnet under dina fötter – vårt grundvatten? Vi har pratat med professor Anders Vest Christiansen vid Institutionen för geovetenskap vid Århus Universitet, för att höra mer om grundvatten och varför vi inte kan ta det för givet.

Starta kursen

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 5
Beräknad tid
Beräknad tid: 25 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande

Kursöversikt

00:04:07

Förstå vårt grundvatten - Vad är det och hur kom det dit?

En droppe regn träffar jordens yta och sedan transporteras vattnet genom marken och bildar de akviferer som vi sedan utnyttjar för våra ändamål. Hör när professor Anders Vest Christiansen förklarar hur grundvattenakviferer skapas.

00:03:11

Förstå vårt grundvatten - Varför är det så användbart?

När vattnet sipprar genom de olika markskikten renas det på ett naturligt sätt, och reningseffekten beror på de geologiska förhållandena. Hör när professor Anders Vest Christiansen berättar varför grundvatten uppfyller så många av våra grundläggande behov.

00:05:08

Förstå vårt grundvatten - Hur hittar vi det?

Historiskt sett bosatte sig människor nära tillgängligt sötvatten, eftersom vatten är nödvändigt för allt liv. Hör när professor Anders Vest Christiansen diskuterar vilken roll grundvattnet har spelat för människans bosättning, och vilka verktyg och tekniker som används i dag för att hitta och hantera grundvattenresurser.

00:03:09

Förstå vårt grundvatten - Kommer det alltid att finnas där?

Utarmning av grundvattenresurserna är ett stort problem, där mycket används för bevattning och då avdunstar igen. Klimatförändringarna påverkar också tillgången på grundvatten. Hör när professor Anders Vest Christiansen berättar om hoten mot grundvattenreserverna.

00:03:59

Förstå vårt grundvatten - Förstör vi det?

Grundvatten är i grunden en hållbar resurs om det hanteras med aktsamhet. Hållbart nyttjande kräver kunskap om markförhållanden och kunskap om de olika hoten mot grundvattenresursen. Hör när professor Anders Vest Christiansen förklarar vad vi riskerar och hur vi kan göra mer.

Testa dina kunskaper

Svara på några frågor för att se vad du har lärt dig