Vatten för livsmedelsproduktion

Att hitta vatten och forsla vattnet dit det behövs har länge varit en utmaning inom livsmedelsproduktion. Hör professor Søren Rud Keiding berätta mer om utmaningarna med att hitta vatten för livsmedelsproduktion.

Att hitta vattenkällor är en stor utmaning.

Förr i tiden användes floder och vattendrag för livsmedelsproduktion och även om det fortfarande görs i stora delar av världen, till exempel längs Nilen och andra stora vattendrag, så är grundvatten vår främsta och mest tillförlitliga vattenkälla nuförtiden.

Grundvatten är dolt, svårt att hitta och dessutom svårt att extrahera. När vi extraherar flytande vatten från akviferer, måste vi vara försiktiga, så att vi skyddar våra vattenreservoarer och inte orsakar vattenstress i omgivningen. Grundfos har alltid varit måna om att vårda de grundvattenresurser där vatten hämtas, och att skydda dem mot föroreningar.

70 % av det vatten som förbrukas används för livsmedelsproduktion. Det mesta av vattnet avdunstar från växternas gröna blad, och endast en liten mängd vatten byggs in i de nya molekyler som skapas. Det krävs 200 vattenmolekyler för att omvandla en CO2-molekyl till biomassa. För att framställa ris går det åt stora mängder vatten.

Vi bedömer att hälften av det vatten som förbrukas för livsmedelsproduktion går åt till att framställa ris. Vi önskar att vi i framtiden kan flytta gynnsamma vattenrelaterade egenskaper mellan olika växter, och att vi kan göra likadant med gödningsämnen. Växter är mycket bra på att utvinna kväve från luften. De använder därmed en sorts luftburna gödningsämnen. Andra växter, till exempel sojabönor, behöver stora mängder gödningsämnen. Om vi i framtiden kan kombinera olika egenskaper kan vi få fram växter som nyttjar gödningsämnen mycket effektivare och förbrukar mindre energi.

Då kan vi minska vattenförbrukningen, energiförbrukningen och mängden gödningsmedel samtidigt som vi framställer större livsmedelsvolymer på ett hållbarare sätt. 

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 6
Beräknad tid
Beräknad tid: 30 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår