Så påverkar vi vattnets kretslopp

Vattnets kretslopp, och vatten i allmänhet, är förutsättningen för liv. Men människans handlingar påverkar vattnets kretslopp i allt högre grad. Hör professor Søren Rud Keiding förklara varför det är viktigt att bevara vattnets kretslopp.

Vattnets kretslopp, och vatten i allmänhet, är förutsättningen för liv. Stör vi vattnets kretslopp blir livet svårare. Vattenstress, urbanisering, klimatförändringar – alla sådana faktorer påverkar vattnets kretslopp och därmed människors liv. Grundfos, och forskare över hela världen, försöker hitta sätt att nyttja vatten hållbart, särskilt i områden med vattenstress.

Förmågan att flytta vatten, och att skydda vattnet, är väldigt viktig när vi försöker uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling. Det intressanta för mig är att försöka förstå hur vi på bästa sätt kan skydda våra vattenresurser och även hitta vatten. För det finns massor av vatten men det är inte alltid tillgängligt i former som vi kan använda.

70 % av jordens yta täcks av vatten. 98 % av vattnet är saltvatten, vilket innebär att bara 2 % är färskvatten. Av dessa 2 % finns 1,5 % i Nord- och Sydpolernas iskärnor. Endast 0,5 % är färskvatten, till exempel ytvatten. 700 miljoner människor – knappt 10 % av världens befolkning – bor i vattenstressade områden, där det råder brist på vatten.

Agerar vi inte nu kommer vattenstressen att öka, så snart som under de närmaste tio åren. Och inom bara några år kan vi ha en situation där två tredjedelar av världens befolkning bor i vattenstressade områden. Vattnet kom till jorden för 4,5 miljarder år sedan, men forskarna är fortfarande inte eniga om huruvida jorden bildades våt eller torr.

Den torra jorden bildades av klippblock som kolliderade och bildade större enheter, tills jordklotet hade skapats. Senare kom det kometer som förde med sig is. Isen smälte och bildade de hav som finns på jorden idag. Andra forskare tror att jorden bildades våt, på så sätt att de klippblock som kolliderade innehöll vatten som – när jordklotet bildades – släpptes ut och blev hav.

För bara några hundra miljoner år sedan, vilket är ganska nyligen i det här sammanhanget, uppstod liv för första gången. Liv och vatten uppstod alltså ungefär samtidigt på jorden – för 4,5 miljarder år sedan. 

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 6
Beräknad tid
Beräknad tid: 30 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår