Varför är vatten livsnödvändigt?

Vatten behövs för att skydda och bevara liv – utan vatten överlever vi bara någon dag eller två. Hör professor Søren Rud Keiding förklara varför vatten är en förutsättning för livet på jorden.

För dig och mig är vatten något absolut nödvändigt. Människans kropp består till ungefär 70 % av vatten och hjärtat är i själva verket en mycket effektiv vattenpump. Blodet transporterar bränsle och syre till våra muskler, så att vi kan röra oss. Det är de röda blodkropparna i blodet som innehåller syret.

Och vattnet kan transportera både blodkropparna och näringsämnena. Det är så vi behåller vår kroppstemperatur. När människan gör rymdresor för att hitta liv på andra platser, är det i själva verket vatten vi letar efter. Hittar vi vatten finns det också möjlighet att hitta nya civilisationer. Företag som Grundfos, vars främsta drivkraft är att förflytta vatten, är därför mycket viktiga för att skydda livet på jorden.

Att vatten är avgörande för våra liv är lätt att förstå om man betänker hur kort tid vi överlever utan vatten. Utan mat kanske vi överlever en vecka eller två. Men utan vatten klarar vi oss bara i en eller två dagar.

Vattnet var förutsättningen för att liv uppstod på jorden för ungefär 3,5 miljarder år sedan. De flesta forskare tror att livet uppstod i små vattendammar. Där utvecklades mycket enkla biologiska organismer, som skyddades av vattnet. När det blev kallare skyddades de av isen som bildades på dammarna. Vattnet är alltså en förutsättning för liv.

Det är avgörande för att upprätthålla liv och för att skydda livet. En av vattnets viktigaste egenskaper är att det kan lösa upp olika ämnen. Att lösa upp ämnen i vatten är ett viktigt sätt att transportera saker i våra kroppar, och på andra platser. Till exempel hanterar människokroppen betydande mängder salt varje dag. Vi har salt i blodet och blodet transporteras genom njurarna, där saltet byts ut. Och det handlar inte om några små mängder.

Njurarna hanterar ungefär ett kilo salt per dag. Processen för att lösa ämnen i vatten och sedan hämta ämnena från vattnet igen, är viktig för njurarna. Vi måste förstå processen för att kunna veta hur färskvatten kan omvandlas till dricksvatten och hur man kan avsalta havsvatten.

När vi studerar solsystemet, universum och vår galax kan vi se mycket långt. Vi kan se molekyler i avlägsna galaxer. Vi kan se molekyler på flera miljarder ljusårs avstånd. Det intressanta är att vi kan se att de molekyler som finns på jorden är exakt desamma som i yttre rymden.

Skulle du bo i en annan galax och plugga fysik och kemi där, så skulle läroböckerna innehålla exakt samma information som läroböckerna på jorden. Molekylerna och atomerna här är samma som i universum. 

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 6
Beräknad tid
Beräknad tid: 30 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår