En introduktion till väder

Få en översikt över de viktigaste elementen som skapar väder och ta reda på hur det sker i vår miljö

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 5
Beräknad tid
Beräknad tid: 25 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår