De globala vindarnas inverkan på vårt väder

Upptäck naturfenomenet global vindcirkulation och lär dig hur dess mönster påverkar vår vädret på vår planet.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 5
Beräknad tid
Beräknad tid: 25 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår