Förbättra driftseffektiviteten och tillgångsförvaltningen, med Grundfos Utility Analytics

Understand how Grundfos Utility Analytics activates the data in your system and subjects it to data analysis. The software opens a world of improvements and possibilities that significantly strengthen a water utility’s ability to MONITOR, DIAGNOSE, PREDICT and PLAN, with these modules feeding into a CITY overview for the entire water and wastewater network infrastructure.

Enligt bedömningar nyttjas mindre än en procent av alla tillgängliga data effektivt. Aktiverar du ditt vattennäts data och använder dem för analys får du en helhetsbild av nätverksinfrastrukturen.

I den här modulen går vi igenom hur programvaran Grundfos Utility Analytics kan hjälpa dig att uppnå detta. 

Vår webbaserade programvarulösning tillför värdefull information och analys utifrån dina ... GIS-data, SCADA-data, faktureringsdata, arbetsorderdata, andra datakällor, för att skapa ett gemensamt datalandskap som uppdateras kontinuerligt. 

Uppgifterna analyseras och kompletterar varandra, för att ge insikter, sammansatta prestandaindikatorer och reviderbara rapporter. Därefter kan du vidta åtgärder för att öka vattennätets effektivitet och bestämma vilka investeringar som krävs för att uppnå specifika mål. Programvarulösningen är fullt integrerad och... molnbaserad, vilket innebär att varken installation eller systemintegrering behövs. Data rör sig i endast en riktning, och du har alltid fullständig kontroll över informationen, som ligger till grund för analys med högsta möjliga datasäkerhet. Genom att implementera den webbaserade Grundfos Utility Analytics-programvaran öppnar du dörren för förbättringar och möjligheter som väsentligt stärker ditt företags förmåga att. Övervaka, förutsäga, diagnostisera och planera, och sedan mata in kunskaperna i en stadsöversikt. 

Vi tittar närmare på de fyra modulerna:

MONITOR – för att öka din driftseffektivitet i realtid.
Du ”lyssnar på” ditt nätverk och kan reagera på vattenförluster och andra händelser i realtid. Varje dag, året runt, kopplar modulen händelser till underhållsaktiviteter i ert nätverk , så att du får en fullständig bild av systemet och konsumentbeteendet. Du kan även kvantifiera vattenförluster och andra viktiga indikatorer i distributionszonerna, för att kunna prioritera.

PREDICTION – ger er kunskaper från ert system.Bra planering baseras på exakta förutsägelser, som är nödvändiga för att kunna ligga steget före gällande läckage, rörbrott och andra händelser. Med den här modulen har du kontroll över vattenförlusterna och kan minska risken för driftstopp.

DIAGNOSIS – ger förståelse som ligger till grund för åtgärder. Medan modulen Monitor ger realtidsöversikt och modulen Prediction gör det möjligt att arbeta förebyggande, ger modulen Diagnosis förståelse som krävs för att kunna förbättra vattennätets prestanda, energiförbrukning och vattenkvalitet.

PLAN – hjälper dig att prioritera och planera tid, utrymme och investeringar. Planeringsmodulen gör det möjligt att prioritera optimalt på kort och lång sikt, och därmed förbättra hur verksamheten drivs som helhet. Strategiska beslut och investeringsplanering baseras sedan på tillförlitliga beräkningar, jämförelser, förutsägelser och analyser.
Var och en av de olika modulerna innehåller ett antal verktyg som hjälper dig att förbättra tillgångsförvaltningen. Nu ska vi titta närmare på läckagediagnostik och se hur Grundfos Utility Analytics-programvaran kan användas. 

Stora volymer av odebiterbart vatten är mycket ofördelaktigt för en verksamhets ekonomi, miljöarbete och anseende. Men det är svårt att hitta det bästa sättet att minska mängden odebiterbart vatten. 

För att minska förlusterna från läckage och öka det förebyggande underhållet, kan vi föreställa oss hur er verksamhets långsiktiga lönsamhet skulle påverkas om det fanns möjlighet att fortlöpande avläsa och agera utifrån faktiska nivåer av odebiterbart vatten – för varje zon.
Vattenbalans – ett av verktygen i diagnostikmodulen – är ett biblioteksbaserat IWA-kompatibelt ramverk för vattenrevision, med noggrann automatiserad diagnostik, förbättrad tillgångsförvaltning och reducering av odebiterbart vatten.

Verktyget bryter ned den zonbaserade vattenbalansen till delkomponenter, som reella förluster, auktoriserad fakturerad förbrukning, uppenbara förluster, oauktoriserad förbrukning och odebiterbart vatten – inom en meningsfull tidsram som är kompatibel med dina data.
Vattenbalansanalysen visar snabbt vilka zoner som har större mängd odebiterbart vatten, med en tydlig uppdelning som visar hur allt passar ihop: rörläckage, ofakturerad förbrukning och mätarfel. Det här är extremt användbart när du prioriterar åtgärder och investeringar för reparationer och byten.

Grundfos Utility Analytics-programvaran ger fördelar på strategisk, taktisk och operativ nivå i er verksamhet , och omfattar människorna, vattennätet och zonerna. Vi tittar närmare på hur data från de fyra modulerna matas in i en stadsöversikt:

STADSÖVERSIKTEN gör att alla kan se och förstå helheten. Icke-experter kan visualisera och förstå verksamhetens viktigaste nyckeltal och indikatorer. Datamängder och resultat från analyser i alla de fyra modulerna visas på 3D-kartor där du ser zonbaserade nyckeltal och mätvärden, prestanda och fysisk infrastruktur för enskilda rör i vattennätet, samt förbrukningsbeteenden baserade på demografi och byggnadsinfrastruktur.

Modulerna innehåller många verktyg som hjälper dig att uppnå dessa fördelar. Kontakta Grundfos för att fullt ut få förståelse av de möjligheter som uppstår när tillgängliga data i ditt nät nyttjas effektivt. Samma Grundfos Utility Analytics-programvara – med samma moduler och verktyg – används även för spillvattennät.

Vi sammanfattar det som har presenterats i den här modulen:
Hur vi aktiverar data i ditt system, och visar dem så att du uppfattar värdet av optimerad drift
Hur du kan dra slutsatser baserat på data, och få tillgång till detaljerade data för att utföra analyser
Hur du kan övervaka, förutsäga, diagnostisera och planera utifrån dataanalys
Hur detta kan öka ditt företags driftseffektivitet i realtid, göra det möjligt att utvinna kunskaper från systemet och vidta åtgärder baserat på data samt planera företagets tid och investeringar, exempelvis för att minska läckage, förbättra vattenhanteringen och öka vattennätets effektivitet
Hur alla kan visualisera och förstå prestanda och nyckeltal

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 5
Beräknad tid
Beräknad tid: 25 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Avancerad