Vattendistribution

21 - Vattendistribution

Denna kurs ger dig en grundlig introduktion i ämnet "vattendistribution" och de många fördelar som finns med aktiv styrning av systemtrycket.

Starta kursen

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 4
Beräknad tid
Beräknad tid: 25 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Avancerad

Kursöversikt

00:03:56

Tryckhantering med vattentorn

Lär dig hur man behåller ett vattentorn i nätverket för användning i nödsituationer och fortfarande kan hantera trycket i nätverket.

00:03:46

Zonindelning för mindre läckage

Lär dig hur man genom att dela in vattenförsörjningen i stora tätorter i zoner som kallas distriktmätningsområden kan underlätta optimeringen av nätverkets effektivitet och säkerställa betydande kostnadsreducering för drift och underhåll.

00:04:44

Optimering av nätverkets tryckhantering

Lär dig att optimera tryckhanteringen av nätverket med tryckstegrings- och tryckreduceringsåtgärder, så att du kan uppnå ett förvalt lägsta konstant tryck som gör förbrukarna nöjda.

00:06:20

Vad är Demand Driven Distribution (DDD)?

Se hur betydande ekonomiska besparingar kan förverkligas genom tryckhantering med den intelligenta lösningen Demand Driven Distribution, även kallad DDD. DDD kan minska läckageförluster liksom drifts- och underhållskostnader och samtidigt öka effektivitet och komfort.

Testa dina kunskaper

Svara på några frågor för att se vad du har lärt dig