Inlärningsspår: Dränkbara grundvattenpumpar

Inlärningsspår: Dränkbara grundvattenpumpar

I det här inlärningsspåret får du reda på allt du behöver veta om grundvattenintag, inklusive pumpdimensionering och effektivitetsoptimering. Du bekantar dig också med dränkbara pumpar, som SP och SQ/SQE.

ecademy.learningtrack.startlearningtrack

ecademy.learningtrack.learningtrackoverview

ecademy.learningtrack.courses
ecademy.learningtrack.courses: 3 (14 ecademy.course.modules)
ecademy.learningtrack.completiontime
ecademy.learningtrack.completiontime: 1 ecademy.duration.hour ecademy.duration.and 25 ecademy.duration.minutes
ecademy.course.difficulty
ecademy.course.difficulty: ecademy.course.difficulty.advanced
ecademy.learningtrack.earndiploma
ecademy.learningtrack.earndiploma

ecademy.learningtrack.course 1

ecademy.learningtrack.course 2

ecademy.learningtrack.course 3