The Wastewater Transport Learning Track

Inlärningsspår: Transport av spillvatten

Få förståelse av hur viktigt det är att dimensionera spillvattenbrunnar rätt, och få en introduktion till fördelarna med prefabricerade pumpstationer för spillvattentransport. Du får även information om våra senaste LC-pumpstyrenheter.

Starta inlärningsspåret

Översikt över inlärningsspår

Kurser
Kurser: 3 (10 Moduler)
Beräknad tid
Beräknad tid: 1 timme och 15 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Avancerad
Detta inlärningsspår låser upp ett diplom
Detta inlärningsspår låser upp ett diplom

Kurs 1

Kurs 2

Kurs 3