Artikel

Världens första cirkulationspump med EPD-deklaration

Som den första cirkulationspumpen i världen har Grundfos MAGNA3, som används för uppvärmnings- och kylanläggningar i stora byggnader som skolor, sjukhus och hotell, fått en miljöproduktdeklaration (EPD) som dokumenterar produktens miljöpåverkan. MAGNA3 i gjutjärn, DN 25-serien, är den version som ursprungligen har fått detta godkännande i enlighet med europeiska standarden EN 15804. EPD ger poäng när LEED-certifiering (Leadership in Energy and Environmental Design) ska erhållas för en byggnad.

Viktig kunskap om miljöpåverkan

Brian Sørensen, försäljningsdirektör för Grundfos, säger att kunderna i allt högre grad kräver dokumentation för hur en given produkt påverkar miljön. ”Miljöpåverkan från en pump bedöms allt mer på lika villkor med kriterier som funktionalitet och pris. Här kan en EPD vara till stor hjälp eftersom den beskriver det miljömässiga fotavtryck som MAGNA3 lämnar efter sig under hela pumpens livscykel. Denna kunskap är inte bara viktig för kunderna, utan också för Grundfos själva när vi utvecklar nya lösningar och ständigt vill vara i framkant när det gäller att möta och helst överträffa framtida miljökrav. "

Brian Sørensen förklarar också att valet av produkter med en EPD ger extra poäng när du behöver få BREEAM-certifiering för ett byggprojekt. ”Programvaran i MAGNA3 säkerställer att pumpen bara ger det tryck som behövs . Detta resulterar i en avsevärd minskning av den effekt som pumpen använder relativt andra konventionella pumpar. Dessutom levereras pumpen med olika standardstyrfunktioner som - när de appliceras korrekt - kan minska energiförbrukningen för den aktuella applikationen. Detta återspeglas i att pumptypen klassificeras enligt det erkända BREEAM-systemet i förhållande till byggnadens energianvändning, ”tillägger försäljningsdirektören. Uppskattningsvis har cirka 7,9 miljarder kWh har sparats i ström inom EU 2018 på grund av Grundfos energieffektiva cirkulationspumpar.

 

Grundfos och målen för hållbar utveckling

Grundfos integrerar FN: s mål för hållbar utveckling för 2030 som en del av företagets senaste grundläggande berättelse och skapar lösningar som syftar till att lösa globala vatten- och klimatutmaningar och förbättra livskvaliteten för alla människor.

Redan 2016 antog Grundfos en koncernstrategi med fokus på hållbara utvecklingsmål 6 (Rent vatten och sanitet) och 13 (Klimatåtgärder). Särskilt i förhållande till mål 13 kan MAGNA3 göra en betydande skillnad, eftersom den med sin låga energiförbrukning just tar upp ambitionen om klimatförbättringar. Faktum är att analyser visar att så mycket som 10% av världens elförbrukning kommer från pumpar och att världens elförbrukning skulle kunna minskas med upp till 4% genom att byta till nya, energieffektiva pumplösningar.

Kontakta Grundfos på telefon 0771-32 23 00 för mer information.

FAKTA

EPD - MILJÖPRODUKTDEKLARATION
En miljöproduktdeklaration (EPD) dokumenterar de element som ingår i en produkts totala livscykel, inklusive produktmaterial, förpackning, förbrukad energi för produktionsändamål och avfallshantering, och som kan resultera i olika typer av miljöpåverkan såsom CO2 utsläpp, vattenföroreningar, försurning och nedbrytning av ozon. EPD är tredje part certifierat av den oberoende tyska föreningen ”Institut Bauen und Umwelt” (IBU), som ger öppenhet genom jämförande information om livscykelns miljöpåverkan för produkter. En EPD är inte en märkning eller ett miljömässigt påstående och det betyder inte nödvändigtvis att produkten som har en EPD är miljövänligare än alternativen. EPD säger inget direkt om produktens hållbarhet. En EPD ger poäng inte bara i BREEAM, utan också i LEED- och DGNB-scheman.

MER Information om MAGNA3 OCH EPD
https://epd-online.com/PublishedEpd/Detail/10788

LEED - LEADERSHIP I ENERGI OCH MILJÖKONSTRUKTION
LEED är ett amerikanskt hållbarhetscertifikat som erkänner de bästa byggstrategierna. För att få ett LEED-certifikat måste projekt uppfylla ett antal uppsatta mål inom områden som vattenförbrukning, energiförbrukning och CO2-utsläpp, material och inomhusklimat. Varje byggprojekt får poäng som tar med sig projektet till olika stadier av certifiering, vilka är indelade i Certifierad, Silver, Guld och Platinum.

BREEAM - MILJÖBEDÖMNINGSMETOD
BREEAM är ett certifieringssystem (miljöcertifieringssystem) som bedömer miljöpåverkan av ett byggprojekt och klassificerar projektet utifrån kategorier som projektledning, byggnadens energianvändning, inomhusklimat med ventilation och belysning, vattenekonomi, avfallshantering som liksom markanvändning och påverkan på den lokala miljön. Minimikraven i BREEAM måste vara uppfyllda för att byggnaden ska bli certifierad. Utvärderingen resulterar i klassificeringen Acceptabel, Godkänd, God, Mycket God, Utmärkt eller Enastående.

DGNB - DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR NACHHALTIGES BAUEN
DGNB är en standard för hållbarhetscertifiering för byggnader och stadsområden. DGNB-certifieringen bygger på definitionen av hållbarhet i Brundtland-rapporten, som bedömer byggnaders och stadsområdes hållbarhet ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Byggnadens totala ekonomi bedöms utifrån beräkningar av byggnadens totala livscykelkostnader (LCC), medan den totala miljöpåverkan mäts utifrån en livscykelbedömning (LCA) av byggnadsmaterialens miljöpåverkan. LCA-data anges i en miljöproduktdeklaration (EPD). DGNB-systemet har utvecklats av det tyska hållbara byggnadsrådet "Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen" och experter har på frivillig basis bidragit till utvecklingen av certifieringssystemet. ”Green Building Council Denmark” hanterar utveckling och administration av DGNB i Danmark.

 

Bli expert på bara några klick

Spara värdefull tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina kunskaper, ditt "know-how" och ditt företag med vår kunskaps och utbildningsportal ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta utbildningen.