Utbildning

När pumparna åldras ökar driftskostnaderna

Pumpprestandan minskar när pumparna blir äldre. Energikostnaderna ökar vid lägre effektivitet. Denna process är oundviklig. Vattenverk varken märker eller tar hänsyn till detta – om grundvattenflödet nu uppfyller efterfrågan, vilket är problemet?

Verkligheten är att kostnadsfördelarna är påtagliga – och framgår endast om vattenverket har korrekta data lätt tillgängliga. Och det räcker inte att kontrollera pumpens typskylt eller anta att pumpkurvorna från den åldrande pumpen fortfarande gäller. Grundfos tillhandahåller en kurvgenerator online som låter dig generera aktuella Q/H- och effektivitetskurvor för enkel jämförelse med pumpkurvan vid installationen.

Kurvgeneratorn finns tillgänglig i Grundfos Product Center (GPC) på websidan.

Om du inte kan komma åt de mätningar som krävs hjälper din brunnsborrare dig.

Steg 1: Notera pumpinformation och generera den ursprungliga pumpkurvan från GPC

Steg 2: Mät flöde (Q), utloppstryck (H), vattennivå och effekt (P1) vid maximal pumpning

a. Med ventilen stängd (statisk vattennivå). Observera att pumpen inte bör tillåtas att köras i mer än 30 sekunder vid noll flöde. Vattennivån vid noll flöde bör mätas utan att pumpen går

b. Mät och upprepa med några fler punkter med olika flöden (använd ventil för att ändra flöde). Tillåt alltid sedimenteringstid för den nya, dynamiska vattennivån. Ju fler punkter som anges, desto högre noggrannhet

c. Med ventilen helt öppen (dynamisk vattennivå)

Steg 3: Från data genereras en andra kurva för jämförelse med den ursprungliga pumpkurvan. En PDF-rapport genereras som visar effektivitetsbortfall och potentiella besparingar.

• Ofta när man tittar på pumpar från 5 till 10 år och äldre är kostnadsbesparingarna av en omfattning som gör det värt att dra upp pumpen och se varför effektiviteten har minskat.

• Om orsaken är igensättning eller tryckförlust på grund av läckage eller mekaniska fel, då kan en enkel reparation eller rengöring ge effektivitet på upp till optimala nivåer igen.

• Om pumpens ålder och storleken på driftpunktens förskjutning innebär att extra kostnader är oundvikliga, krävs investeringar i en ny ersättningspump. Återbetalningstiden är ofta förvånansvärt rimlig.

• Om du för närvarande inte äger en Grundfos-pump kan du göra en Grundfos Pump Audit för att identifiera energiförbrukning och potentiella energibesparingar och för att få rekommendationer för att uppnå dessa energibesparingar.

Prata med din brunnsborrare eller med din Grundfos-representant för att förstå mer om fördelarna med att hålla pumpeffektiviteten hög

Q = Flöde

H = Tryck

(använd nivåsensorn för att mäta H STATISK och H DYNAMISK )

H DIFFERENS = H DYNAMISK * + H GUAGE + H FRICTION **

*: Utan flöde är H DYNAMISK detsamma som H STATISK

**: Kunden bestämmer om H FRICTION ska beräknas

(H) FRICTION är friktionsförlusten i rören från pumpen till tryckmätaren. Använd ”Beräknaren för friktionsförluster i ledningar”' i GPC under ”Verktyg”)

 

Stegvis guide för beräkning av effektivitetsbortfallet

1.Hitta din befintliga SP-pump genom att skriva pumpens namn direkt i sökfältet:

 

2.När du har din befintliga pumpinformation på skärmen, klickar du på ”visa avancerade alternativ” och sedan på ”andra kurvor” följt av ”infoga din egen kurva”:

 

3.Följande skärm visas sedan och du måste ange värden på Q, H och P1:

 

4.När du har angett värden på Q, H och P1 och klickat på "generera pdf", får du följande rapport. Den streckade linjen visar prestandaförlust och ändrad strömförbrukning:

 

Slutsats: Kurvan visar att för att upprätthålla ett flöde på 17 m3 har strömförbrukningen ökat med 1 kW. Med ett pumpningskrav på 9 timmar per dag, motsvarande 3 285 kWh under ett år eller en16 % ökningi energianvändning.

Hur man gör pumpval var som helst

Oavsett om du befinner dig på kontoret, på en arbetsplats eller på väg, ska pumpval vara enkelt. Du kan få åtkomst till den pumpinformation och de verktyg du behöver för alla uppgifter på Grundfos Product Center.