Artikel

Dataintegrering – Grundfos Utility Analytics

Grundfos Utility Analytics är en webbaserad lösning som är noggrant designad med fokus på säkerhet, prestanda, tillförlitlighet och redundans. Anslutbarhet till internet upprättas uteslutande via säkra servrar, som hanterar trafik i enlighet med HTTPS-protokollet. Dessa servrar distribuerar trafik på ett balanserat och redundant sätt till en DMZ, som inhyser applikationer, databaser och lagringsservrar.

Proaktiv övervakning och datahantering

Hela systemet övervakas kontinuerligt av reaktiva system som kontrollerar åtkomst och systemprestanda och meddelar supportteamet om tillstånd som kräver åtgärder. Övervakningssystemet producerar detaljerade indikatorer som hänvisar till maskinernas grundläggande parametrar. Ett beständigt arkiveringssystem för säkerhetskopiering både lokalt och på annan plats installeras också. Den här inställningen uppfyller kravet på tillfälliga scenarier för dataersättning eller katastrofåterställning.

Innovativ driftsättning av programvara för sömlös anslutbarhet

Vid driftsättningen av Grundfos Utility Analytics SaaS-teknik (Software as a Service) används en agent, ett litet Java-program med öppen källkod. Denna agent läser data från kundens datakatalog och överför dem på ett säkert sätt till Grundfos Utility Analytics-instansen via en autentiserad REST-webbtjänst.

Agenten programmeras antingen av vattenverket eller i samarbete med Grundfos-teamet för att övervaka förändringar i data med fördefinierade intervall (t.ex. var 15:e minut) och vidarebefordra denna information till Grundfos Utility Analytics. Den fungerar som en enkelriktad (skrivskyddad) mekanism, helt kontrollerad av vattenverket. Grundfos har inget inflytande över agenten. Den hanteras helt och hållet av vattenverkets team, som också har agentens baskod.

Databehandling i Grundfos Utility Analytics-tekniken bygger på en molntjänst som säkerställer både datasäkerhet och smidig anslutbarhet till olika system.

Låt oss hjälpa dig att komma igång

Är du intresserad av att använda Grundfos Utility Analytics för att optimera drift och planering vid ditt vattenverk? Vårt digitala team, som består av programvaruspecialister samt vattenexperter, kan hjälpa dig med allt från att utvärdera dina behov till att lära dig hur du använder systemet.

Det första steget mot att fatta mer datadrivna beslut är att du hör av dig till oss, vilket du kan göra här.

Innovativ programvara med vattentät säkerhet

Grundfos Utility Analytics är en av de mest omfattande lösningarna för hantering av infrastrukturtillgångar för vatten- och avloppsnät och använder avancerad datakryptering för att hålla dina uppgifter säkra. Läs mer om de tekniska funktionerna genom att klicka på en av rutorna nedan.