Artikel

Säkerhet – Grundfos Utility Analytics

Grundfos Utility Analytics använder ett molnbaserat, brandväggsskyddat protokoll för att säkerställa hög säkerhet för din konfidentiella information och immateriella egendom.

Vilka typer och mängder av data som krävs av Grundfos Utility Analytics beror på vilka specifika tjänster du vill använda. Överföringsmekanismen är dock alltid densamma för att maximera säkerheten och integriteten. Samma mekanism används också om du vill överföra datapaket till Grundfos vid ett senare tillfälle.

Innovativ integrering av maskininlärning

Grundfos Utility Analytics maskininlärningsmetod (som omfattar prediktiva verktyg och ”augmented reality”) bygger på att ha tillgång till så aktuella data som möjligt. För detta ändamål använder Grundfos agenter (små Java-program med öppen källkod) som tolkar data från dina arkiv och överför dem till ditt Grundfos Utility Analytics-gränssnitt via en autentiserad REST-webbtjänst. 

Agenterna programmeras av dig (med hjälp av Grundfos personal, om så behövs) för att övervaka förändringar i data med förinställda tidsintervall (till exempel var femte minut) och sedan kommunicera eventuella ändringar till Grundfos Utility Analytics. Agenten är en skrivskyddad (envägs) mekanism som ensidigt kontrolleras av dig för att säkerställa största möjliga integritet.

Avancerad datakryptering

När dina data har tagits emot på ett säkert sätt lagras de lokalt i en särskild servermiljö via en molnleverantör med privat server eller en som du anger. Grundfos skapar med andra ord noggrant en oberoende brandväggsskyddad, molnbaserad hostinginfrastruktur på ett av dessa branschledande nätverk för varje kund, vilket skyddar integriteten och autonomin för varje kunds data.

Grundfos underlättar säkerhetskopiering av dina data i molnet både i realtid och vid en viss tidpunkt med hjälp av mycket avancerade verktyg som krypterar data vid källan för att förhindra obehörig åtkomst. Dessa krypteringsgrader är analoga med de som används av internationella banker för att säkra sina onlinetransaktioner.

Låt oss hjälpa dig att komma igång

Är du intresserad av att använda Grundfos Utility Analytics för att optimera drift och planering vid ditt vattenverk? Vårt digitala team, som består av programvaruspecialister samt vattenexperter, kan hjälpa dig med allt från att utvärdera dina behov till att lära dig hur du använder systemet.

Det första steget mot att fatta mer datadrivna beslut är att du hör av dig till oss, vilket du kan göra här.

Innovativ programvara med vattentät säkerhet

Grundfos Utility Analytics är en av de mest omfattande lösningarna för hantering av infrastrukturtillgångar för vatten- och avloppsnät och använder avancerad datakryptering för att hålla dina uppgifter säkra. Läs mer om de tekniska funktionerna genom att klicka på en av rutorna nedan.