Teknisk handbok

Ladda ned teknisk handbok: Kyla och kylning

Arbetar du med kyla och kylning? I vår handbok kan du hitta det mesta - från processbeskrivningar, traditionell teori och praktik beträffande industrikyla till styrtekniker och generella pumpaspekter.

Download the manual now

Our engineering manual will help you understand the most critical aspects of your project. Fill out the form below and we will send you an email providing immediate access. 

Vilken pump för vilken vätska?

Glycol, NH 3 CO 2 … klarar den pump du behöver den kylvätska som används? Vår handbok Refrigeration and Cooling tar upp de viktigaste faktorerna för val av rätt modell.

Styrscenarier för kylsystem

Ett system för kylvattenmatning arbetar med två huvudpumpar med fullt varvtal, med en stryp- och avstängningsventil, samt energiförluster. I vår tekniska handbok Refrigeration and Cooling hittar du tre scenarier med råd kring kylsystem.

Reglertekniker för kylning

Energibesparing är ofta inte högsta prioritet för kylanläggningar, eftersom det är större fokus på driftsäkerhet och kompakt format. Men den potentiella besparingen ifråga om energi och reglerkomponenter kan vara avsevärd om du väljer rätt reglermetod. Vi kan hjälpa dig.

Andra relaterade artiklar och insikter

Hitta relaterade artiklar med forskning och insikter från Grundfos.

Relaterade applikationer

Hitta applikationer från Grundfos relaterade till detta ämne.

Relaterade produkter

Hitta produkter från Grundfos som är relaterade till detta ämne.