Teknisk handbok

Ladda ned teknisk handbok: Kyla och kylning

Arbetar du med kyla och kylning? I vår handbok kan du hitta det mesta - från processbeskrivningar, traditionell teori och praktik beträffande industrikyla till styrtekniker och generella pumpaspekter.

Download the manual now

Our engineering manual will help you understand the most critical aspects of your project. Fill out the form below and we will send you an email providing immediate access. 

There has been an error. Please try again.

Vänligen fyll i de obligatoriska fälten

Uppgifter krävs

Thank you for requesting insights

You will receive the link in your mailbox shortly.

We hope you find it inspiring and useful.

Vilken pump för vilken vätska?

Glycol, NH 3 CO 2 … klarar den pump du behöver den kylvätska som används? Vår handbok Refrigeration and Cooling tar upp de viktigaste faktorerna för val av rätt modell.

Styrscenarier för kylsystem

Ett system för kylvattenmatning arbetar med två huvudpumpar med fullt varvtal, med en stryp- och avstängningsventil, samt energiförluster. I vår tekniska handbok Refrigeration and Cooling hittar du tre scenarier med råd kring kylsystem.

Reglertekniker för kylning

Energibesparing är ofta inte högsta prioritet för kylanläggningar, eftersom det är större fokus på driftsäkerhet och kompakt format. Men den potentiella besparingen ifråga om energi och reglerkomponenter kan vara avsevärd om du väljer rätt reglermetod. Vi kan hjälpa dig.

Relaterade applikationer

Hitta applikationer från Grundfos relaterade till detta ämne.