Artikel

Intelligenta pumpar för recirkulation av varmvatten i kommersiella byggnader

Konstruktion av det optimala systemet för varmvattencirkulation

Din utmaning:

I applikationer för varmvattencirkulation finns behov av varmvatten omedelbart när kranen öppnas. Den traditionella lösningen är att använda en pump med konstant varvtal för att åstadkomma erforderligt tryck i varmvattenledningen och cirkulationsledningen. Pumpen arbetar normalt med maximalt varvtal och stryps vanligen med en ventil. Detta resulterar i hög energiförbrukning och pumpar som inte kan anpassa sig till förändringar i systemet.

Vår lösning:

En mer energieffektiv lösning för recirkulation av tappvarmvatten är att använda en temperaturreglerad pump. Reglertypen konstanttemperaturreglering på TPE3 bibehåller hela tiden den önskade vattentemperaturen vid tappställena och i cirkulationsledningen. Om temperaturen stiger rampar pumpen ned, och om temperaturen sjunker ökar pumpen sin kapacitet. Därmed elimineras behovet av pumpstrypventiler och flödet blir aldrig för stort, vilket ger avsevärd energibesparing.

Vid Viborg stadssjukhus i Danmark är en konstant tillförsel av varmvatten avgörande för att upprätthålla hög hygiennivå. Ta reda på hur sjukhuset får varmvatten omedelbart när kranen öppnas, tack vare Grundfos TPE3-cirkulationspump med konstant temperaturreglering.

Den intelligenta lösningen: En temperaturreglerad pump

Pump med fast varvtal

En pump med konstant varvtal säkerställer varmt vatten omedelbart men ger högre energiförbrukning

För att säkerställa varm vatten omedelbart när det behövs, installeras en separat cirkulationsledning. Traditionellt används en pump med konstant varvtal för kontinuerlig cirkulation av varmvatten. Detta ger konstant och onödigt högt tryck, vilket är skälet till att en pumpstrypventil behövs. Det ger både högre investeringskostnad och högre energiförbrukning.

Temperaturreglerad pump

En temperaturreglerad pump säkerställer att prestandan alltid matchar behovet

I stället för att strypa flödet från en pump med fast varvtal, kan du installera en temperaturreglerad pump, som MAGNA3 eller TPE3. Pumpens konstanttemperaturreglering ser till att den önskade vattentemperaturen hela tiden bibehålls. Om temperaturen stiger rampar pumpen ned, och om temperaturen sjunker rampar pumpen upp. Trådlös teknik och integrerade givare säkerställer problemfri styrning och kontinuerlig anpassning av prestandan efter behovet. Därmed kan du sänka energiförbrukningen och spara in kostnaden för strypventiler.

Andra relaterade artiklar och insikter

Hitta relaterade artiklar med forskning och insikter från Grundfos.

Relaterade applikationer

Hitta applikationer från Grundfos relaterade till detta ämne.

Relaterade produkter

Hitta produkter från Grundfos som är relaterade till detta ämne.