Artikel

Följa med i utvecklingen med intelligenta lösningar

Efterfrågan på smarta HVAC-produkter blomstrar. Håll dig i framkant för fantastiska försäljningsmöjligheter.
 

Fakta om smarta produkter

Installatörer rapporterar ökande efterfrågan på smarta produkter, mer inom HVAC än andra kategorier.

70 % av installatörerna förväntar sig att behöva förvärva programmeringskunskaper för smarta byggnadsinstallationer.

30 % av installatörerna tycker att majoriteten av smarta byggnadslösningar är enkla att installera.
 

Slutanvändare vill ha smarta produkter för större energibesparingar

Kunderna prioriterar energibesparingar över komfort och användarvänlighet. Hjälp dina kunder att få dem.

 

Smarta produkter, bättre värmesystem

Visste du att 200 miljoner cirkulationspumpar världen över är ineffektiva? Att byta ut en gammal cirkulationspump kan spara upp till 75 % energiförbrukning.

Du kan göra stor skillnad i att få detta att hända och ha en positiv inverkan på dina kunders energiräkning och Europas miljö.

Källa: USP Marketing Consultancy B.V. (2022), European Mechanical Installation Monitor Q3 2022. Kvartalsvisa telefonintervjuer med cirka 650 registrerade HVAC-installationsföretag och -installatörerfördelade på 6 stora europeiska marknader.