Juridiska frågor

Policy avseende cookies

Vi använder cookies, pixlar, webbfyrar och liknande verktyg för att tillhandahålla webbsidesfunktioner, komma ihåg dina inställningar, analysera trafik och förbättra våra webbplatser, personanpassa innehåll, erbjuda riktad reklam och möjliggöra funktioner på sociala medier. Dessa syften beskrivs närmare nedan, däribland närmare uppgifter om enskilda cookies

I den mån vi samlar in personuppgifter om dig är personuppgiftsansvariga för Grundfos webbplatser Grundfos Holding A/S (Danmark) och din lokala Grundfosentitet. För ovan nämnda syften kan vi använda partner som fungerar som våra personuppgiftsbiträden. För vissa statistik- och marknadsföringscookies fungerar vi som gemensam personuppgiftsansvarig tillsammans med våra partner när data samlas in om din användning av våra webbplatser – var vänlig se närmare uppgifter nedan under Statistik och Marknadsföring. Du kan läsa mer i vår integritetspolicy.

Du kan alltid återkalla ditt samtycke eller ändra dina inställningar genom att klicka på Välja cookies.

Funktionalitet (nödvändig)

Cookies i denna kategori placeras på besökarens enhet för att göra att webbsidan fungerar som avsett, exempelvis sidnavigering, och de kan därför inte väljas bort. Dessa cookies är inte åtkomliga för tredje part. 

Inställningar

Cookies i denna kategori används för att hjälpa till att komma ihåg besökares inställningar, exempelvis val av språk eller plats, eller förbli inloggad. Dessa cookies är inte åtkomliga för tredje part.

Statistik

Cookies i denna kategori används för att analysera trafik på våra webbplatser och för att genomföra förbättringar, exempelvis optimera navigeringsvägen för de sidor våra besökare oftast besöker, och för att personanpassa innehållet på våra webbplatser efter dina intressen. Dessa cookies är inte åtkomliga för tredje part, utom Google-cookies, som är åtkomliga för Google. Avseende Google-cookies är vi gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med Google för urval och överföring av data till Google. Utanför EU/EES kan ytterligare partner förekomma.

Marknadsföring

Cookies i denna kategori används för att spåra besökare mellan webbplatser i syfte att erbjuda riktad och personanpassad reklam, det vill säga göra den reklam du träffar på mer relevant. Cookies ökar inte den mängd reklam du visas. Dessa cookies är inte åtkomliga för tredje part, utom Google-, Facebook-, Twitter- och LinkedIn-cookies, som är åtkomliga för respektive partner. Avseende dessa cookies är vi gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med respektive partner för urval och överföring av data till Google. Utanför EU/EES kan ytterligare partner förekomma.