VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE FÖR FOTVENTILER UPP TILL 60 l/h (liten storlek)

BYT ALLA PE- OCH PVDF-FOTVENTILER SOM ANVÄNDS MED OXIDERANDE KEMIKALIER

Detta säkerhetsmeddelande informerar dig om risken för kemisk inkompatibilitet vid användning av en Grundfos-fotventil för små doseringspumpar upp till 60 l/h (med eller utan nivåsensorer) med oxiderande kemikalier, till exempel blandningar av perättiksyra (PAA) och väteperoxider (H2O2).

På grund av mekanisk eller fysisk påverkan, kemisk nedbrytning eller kemisk inkompatibilitet, finns det risk att gjutningen av fotventilens vikt kan slitas ned med tiden och exponera kolstålet inuti fotventilen för kemikalien.

I ett sådant fall kan en kemisk reaktion inträffa som i slutändan kan leda till att doseringsbehållaren läcker eller till och med stänker kemikalie. Nivån och typen av fara är i hög grad beroende av vilken kemikalie som doseras.

 
Grundfos råder och rekommenderar:

Vid användning av fotventilerna i kombination med oxiderande kemikalier som blandningar av perättiksyra (PAA) och väteperoxider (H2O2) måste följande anvisningar följas:  

  • Alla PE- eller PVDF-gjutna svarta kolvikter bör ersättas med en keramisk vikt och ny sil 

  • Använd alltid skyddsutrustning vid byte av kemikalietankar (stänkskärm eller skyddsglasögon och handskar med långa ärmar) 

  • Installera alltid korrekt avluftning av kemikalietanken för att undvika tryckuppbyggnad i tanken  

  • Inspektion av fotventilen vid varje tankbyte 

  • Följ instruktionerna på M-SDS för den kemikalie du doserar. Kontakta din kemikalieleverantör för ytterligare råd.  

 

Lösning:

Grundfos har skapat två nya ersättningssatser, med den nya keramiska vikten och silen, för att byta den faktiska gjutna. Ersättningssatserna passar till fotventil både med och utan nivåbrytare: 

  • PE-versioner: PN 92700245 

  • PVDF-versioner: PN 92700239 

Dessa ersättningssatser kan beställas kostnadsfritt hos din lokala Grundfos-återförsäljare.

 

Grundfos rekommenderar starkt dig som högt värderad kund att:

  1. Kontakta din lokala distributör eller Grundfos för att beställa ersättningssatser efter behov. 

  1. Noga övervaka alla fotventiler som används med oxiderande kemikalier och omedelbart sluta använda dem vid tecken på oxidation (t.ex. bubblor). 

 
Vi ber så mycket om ursäkt för eventuella olägenheter som detta kan orsaka, men säkerhet, ansvar och tillförlitlighet är vår främsta prioritet. 

Grundfos fotventiler består av följande komponenter: en slanganslutning för flexibla slangar, en backventil, en sil och gjuten svart kolstålvikt och valfritt tillgänglig med 2 nivåsensorer, en signalkabel och ett plastlock för de flexibla slangarna. Två materialvarianter finns tillgängliga: PE och PVDF. Fotventilerna säljs fristående, i satser eller tillsammans med doseringspumpar.