Frågor och svar

FÖR ANVÄNDNING I SAMBAND MED SÄKERHETSVARNING RÖRANDE GRUNDFOS UNILIFT AP 1-FASPUMPAR

1.

 • F: Vilka produkter är berörda?
 • S: 1-fas UNILIFT AP12, AP35, AP50 för 50 och 60 Hz, utom 60 Hz versioner som levereras med stickkontakt för USA. Se instruktionerna för identifiering av berörda produkter till höger på denna sida.

2.  

 • F: Är denna varning allvarlig?
 • S: Ja. Berörda produkter kan medföra allvarlig fara för användares hälsa när de används i mobila applikationer, som tömning av trädgårdsdammar, och de inte är anslutna till nät via jordfelsbrytare.

3.  

 • F: Vad gör jag om jag har någon av de berörda produkterna?
 • S: Kontakta Grundfos eller en Grundfospartner för att få pumpen utbytt eller åtgärdad, om du har den i lager.

4.  

 • F: Vad kan hända?
 • S: Under vissa omständigheter kan berörda produkter medföra risk att användare utsätts för elolycksfall, vid installation eller mobil användning.

5.

 • F: Vad avses med mobil användning?
 • S: Mobil användning kan till exempel vara tömning av dammar, alltså att pumpen används för olika uppgifter vid olika tillfällen. Den transporteras mellan dessa olika applikationer. Mobil användning är alltså alla applikationer som kräver att pumpen bärs omkring.

6.  

 • F: Vad orsakar detta?
 • S: På grund av ett tillverkningsfel kan ledarna i eller nära pumpens vulkaniserade stickkontakt komma att skadas om kabeln viks kraftigt. Om fasledaren och jordledaren brister vid samma punkt kan kortslutning uppkomma.
  Under vissa omständigheter och vid användning som gör att strömförsörjningskabeln flyttas och viks, kan detta göra att pumphuset blir spänningsförande (om pumpen inte är ansluten till nät via jordfelsbrytare med utlösningsström minst 30 mA).

7.

 • F: Kan jag använda stationärt installerad pump, placerad i brunn, tank eller liknande (fast installation)?
 • S: Stationärt installerade pumpar, där strömförsörjningskabelns position inte ändras, medför ingen risk (om de är korrekt jordade och anslutna till nät via jordfelsbrytare).

8.

 • F: Varför bara under den angivna perioden?
 • S: Felet i tillverkningen har avhjälpts, så produkter tillverkade utanför den angivna perioden är inte berörda.

9.

 • F: Hur kan risken elimineras för pumpar som används för mobila användningsområden/applikationer?
 • S: Endast genom att kablarna byts ut.

10.

 • F: Hur avgör jag om jag har någon av de berörda produkterna?
 • S: Följ instruktionerna i våra guider. Besök www.grundfos.com/XYZ för mer information.

11.  

 • F: Var kan jag få hjälp om jag är osäker eller behöver mer information?
 • S: Besök den lokala Grundfoswebbplatsen (eller gå till Grundfos.com och välj aktuellt land) och se informationen under Säkerhetsvarning. Kontakta Grundfos eller en Grundfospartner för att få pumpen utbytt eller åtgärdad, om du har den i lager.

12.

 • F: Vem betalar för reparationen?
 • S: Grundfos bär alla kostnader i samband med byte av kablar på berörda produkter.

13.

 • F: Jag har en UNILIFT AP12, AP35 eller AP50 med nivåvippa. Måste den också bytas ut?
 • S: Ja, alla kablar måste bytas ut.

 

 

 

Ladda ned instruktionerna för identifiering av berörda produkter

Nedladdning