01-03-2018

Säkerhetsvarning – mars 2018

VIKTIG SÄKERHETSVARNING RÖRANDE GRUNDFOS UNILIFT AP 1-FASPUMPAR

Grundfos utfärdar en säkerhetsvarning rörande UNILIFT AP 12 1-fas, AP 35 1-fas och AP 50 1-fas, tillverkade från vecka 1 2017 till och med vecka 2 2018, som används i mobila applikationer. Detta gäller till exempel pumpar som används för tömning av trädgårdsdammar. Redan installerade pumpar i fasta installationer har bedömts säkra.

Berörda produkter är:

  • Grundfos UNILIFT AP 12 1-FAS
  • Grundfos UNILIFT AP 35 1-FAS
  • Grundfos UNILIFT AP 50 1-FAS

(OBS! 1-faspumpar som levererats med stickkontakt för USA berörs inte)

Under vissa omständigheter kan dessa produkter medföra risk för elolycksfall. Det är därför ytterst viktigt att vi identifierar och byter ut eller åtgärdar berörda produkter så snabbt som möjligt. Observera att identifiering och byte eller åtgärdande av berörda produkter ska utföras av kvalificerad personal, på grund av risken för elolycksfall.

Använd länkarna nedan för att hitta mer detaljerade beskrivningar av de åtgärder som ska vidtas av: