Cirkulation av tappvarmvatten

Antaganden:

Om man antar att ett genomsnittligt hushåll består av 3 personer beräknas genomsnittligt slöseri med vatten per år bli 16 425 liter motsvarar 66 badkar och 37 timmars väntetid om året

 1. Antalet gånger en person väntar per dag på att vattnet blir varmt vid en kran uppskattas till 5 https://energysavingtrust.org.uk/sites/default/files/reports/AtHomewithWater(7).pdf
 2. Antalet liter som slösas bort varje gång vid en kran uppskattas till 2 liter, med en kran med ett flöde på 6 liter per minut https://sustainabilityinfo.com/water/how-much-water-does-a-faucet-use/
 3. Antalet gånger en person väntar per dag på att vattnet blir varmt i en dusch beräknas vara 1 https://energysavingtrust.org.uk/sites/default/files/reports/AtHomewithWater(7).pdf
 4. Antalet liter som slösas bort i duschen varje gång uppskattas till 5 liter med duschhuvud med ett flöde på 15 liter per minut https://sustainabilityinfo.com/water/how-much-water-does-a-faucet-use/
 5. Enligt forskningsorganisationen PRB är det genomsnittliga antalet personer som bor i ett hushåll i Europa 2,4. Avrundat ger detta i genomsnitt 3 personer per hushåll.
  https://www.prb.org/international/indicator/hh-size-av/map/country/
 6. Väntetiden för tappvarmvatten beräknas vara 20 sekunder varje gång.
 7. Rörlängd från vattenkälla/värmare till kran och duschhuvud uppskattas till 20 meter
 8. Badkarets storlek uppskattas till 250 liter
  https://www.badeloftusa.com/ideas/how-much-does-bathtub-hold/

 

Källor:

Energy Saving Trust (2013) ”Vatten hemma – den största granskningen någonsin av vattenanvändning i hushåll i Storbritannien”
https://energysavingtrust.org.uk/sites/default/files/reports/AtHomewithWater(7).pdf (1, 3)

Sustainability Info (2021) ”Hur mycket vatten använder en kran
https://sustainabilityinfo.com/water/how-much-water-does-a-faucet-use/ (2, 4)

PRB (2020) PRB:s datablad för världspopulation ”Genomsnittlig hushållsstorlek”
https://www.prb.org/international/indicator/hh-size-av/map/country/ (5)

Badeloft (2021) ”Hur många liter rymmer ett badkar?”
https://www.badeloftusa.com/ideas/how-much-does-bathtub-hold/ (8)

 

Uppskattade besparingar:

Ersätta en UPS 6m, varvtal III med en ny HWR-pump från Grundfos

Gammal UPS 6m – varvtal III – effektförbrukning: 90 W – körtid per dag: 24 timmar* – effektförbrukning per dag: 90 W

Nya COMFORT BASIC – effektförbrukning: 7 W – körtid per dag: 24 timmar* – effektförbrukning per dag: 7 W – besparingar: 92 %

Nya COMFORT DT – effektförbrukning: 7 W – körtid per dag: 10,5 timmar** – effektförbrukning per dag: 3 W – besparingar: 97 %

Nya COMFORT AUTOADAPT – effektförbrukning: 7 W – körtid per dag: 2,5 timmar – effektförbrukning per dag: 0,7 W – besparingar: 99 %

Nya ALPHA N 25-60 180 – varvtal II – effektförbrukning: 28 W – körtid per dag: 24 timmar* – effektförbrukning per dag: 28 W – besparingar: 69 %

Nya UPS N 20-60-180 – varvtal II – effektförbrukning: 70 W – körtid per dag: 24 timmar* – effektförbrukning per dag: 70 W – besparingar: 22 %

* Utan installation av extern timer

** COMFORT DIGITAL TIMER har en fabriksinställning där 21 aktiverade 30 minuters tidsluckor är aktiverade

 

Motiverande fakta:

Miljövänliga vanor (2021) ”Fakta om vattenslöseri: Statistik om vattenförbrukning och användning”
https://www.ecofriendlyhabits.com/water-wasting-facts/

Energy Efficiency Standards Group, Division Energy Analys and Environmental Impacts (2011) ”Vatten och energi som slösas bort vid duschning i bostäder: Resultat från en pilotfältstudie av distributionssystem för tappvarmvatten”
https://energyanalysis.lbl.gov/publications/water-and-energy-wasted-during

Energy Efficiency Standards Group, Division Energy Analys and Environmental Impacts (2011) ”Vatten och energi som slösas bort vid duschning i bostäder: Resultat från en pilotfältstudie av distributionssystem för varmvatten”
https://eta-publications.lbl.gov/sites/default/files/water_and_energy_wasted_during_residential_shower_events_findings_from_a_pilot_field_study_of_hot_water_distribution_systems_lbnl-5115e.pdf

Bättre värmesystem

Källor bakom angivna fakta:

 1. Fakta: Pumpar ansvarar för 10 % av världens totala elförbrukning.
  Källa: https://www.searchingindustrial.com/media/1078/pumps-could-change-the-world-again

 2. Fakta: Med en ljudnivå vid eller under 29 dB (A), är ljudet från ALPHA-pumpar tystare än en viskning vid 30 dB (A).
  Källa: Ljudeffektvärden L WA bestämda enligt ISO 20361 1), ISO 3745 och ISO 4871.

 3. Fakta: Forskning visar att 82 % av värmesystemen i befintliga byggnader bara i Tyskland under 2017, var felaktigt balanserade.
  Källa: CO2 online, 2017

 4. Fakta: Efter detta kommer dina kunder att ha ett system som inte bara ger bättre inomhuskomfort, utan ett som kan erbjuda mellan 5–20 % energibesparing varje år.
  Källa: Studie av FH Münster, 2015

 5. Fakta: Otillräcklig driftsättning kan orsaka upp till 20 % överförbrukning av energi och dålig komfort för dina kunder.
  Källa: Studie av FH Münster, 2015

 6. Fakta: Grovt räknat är 82 % av alla värmesystem felaktigt driftsatta.
  Källa: CO2 online, 2017

 7. Fakta: Och de kan minska energiförbrukningen med upp till 20 %.
  Källa: Studie av FH Münster, 2015

 8. Fakta: Visste du att 200 miljoner cirkulationspumpar världen över är ineffektiva och 100 miljoner bara i Europa?
  Källa: Detta beräknas med hjälp av en kombination av Grundfos försäljning inom både OEM och Trade, information om marknadsandelar och en modell som uppskattar den genomsnittliga livslängden för komponenterna i cirkulationspumparna.

 9. Fakta: Pumpar som är över 10 år är vanligen mycket mindre effektiva än nuvarande modeller. Utbyte av en gammal cirkulationspump kan faktiskt spara upp till 75 % av energiförbrukningen.
  Källa: Grundfos beräkningar baseras på produktinformation: Gammal UPS (CC-kurva): 358,9 kWh/år – ALPHA2 AUTOADAPT 56,7 kWh/år

 10. Fakta: Utbyte av en gammal cirkulationspump i ett värmesystem kan spara upp till 75 % energi!
  Källa: Grundfos beräkningar baseras på produktinformation: Gammal UPS (CC-kurva): 358,9 kWh/år – ALPHA2 AUTOADAPT 56,7 kWh/år

 11. Fakta: För en typisk familj är det ungefär samma energi som krävs för att köra TV:n hela året.
  Källa: LCD-TV med 3 timmar om dygnet – 230 kWh/år

 12. Fakta: EU:s förordningar formar marknaden för hydroniska värmesystem och vi måste tänka annorlunda när det gäller värmesystem för att uppnå EU:s klimatmål att minska utsläppen av växthusgaser med minst 40 % till år 2030.
  Källa: https://climate.ec.europa.eu/eu-action/climate-strategies-targets/2030-climate-energy-framework_en

 13. Fakta: Reducera växthusgaser med 40 % till år 2030: Nästan alla vill att deras värmekostnader var lägre, men fler vill i dag att deras värmesystem också ska vara mer hållbart. Med detta i åtanke har EU lovat att minska sina växthusutsläpp med 40 % till år 2030.
  Källa: https://climate.ec.europa.eu/eu-action/climate-strategies-targets/2030-climate-energy-framework_en

 14. Fakta: Din klient kommer att uppleva ett bekvämt, lugnt hem och kan spara upp till 5–10 % på elförbrukningen tack vare den nya värmepumpen.
  Källa: https://iea.blob.core.windows.net/assets/01324438-d634-4d49-95d8-3d08aaab00d5/TheFutureofHeatPumps.pdf

 15. Fakta: Värmepumpar kan spara 16 % av EU:s totala energianvändning. 32 % när man bara tittar på värme- och kylsystem.
  Källa: https://iea.blob.core.windows.net/assets/01324438-d634-4d49-95d8-3d08aaab00d5/TheFutureofHeatPumps.pdf

 16. Fakta: Traditionella pannor arbetar normalt med framtemperaturer på upp till 80 grader Celsius. För att hålla driften effektiv ska värmepumpar arbeta vid lägsta möjliga framledningstemperatur, helst under 55 grader Celsius.
  Källa: https://iea.blob.core.windows.net/assets/01324438-d634-4d49-95d8-3d08aaab00d5/TheFutureofHeatPumps.pdf

 17. Fakta: När värmepumpen installeras och driftsätts korrekt blir omvandlingen från förnybar energi till användbar värme mycket effektiv och hushållet upplever ett bekvämt, lugnt hem och kan spara upp till 10 % på elförbrukningen för värmepumpen.
  Källa: https://iea.blob.core.windows.net/assets/01324438-d634-4d49-95d8-3d08aaab00d5/TheFutureofHeatPumps.pdf

 18. Fakta: Gamla fungerande pumpar använder upp till 17 gånger mer energi än en ny Grundfos-pump.
  Källa: Grundfos beräkningar är baserade på följande produktinformation: Gammal Grundfos cirkulationspump UPS (CC kurv): 83.5 kWh/år - ALPHA2 AUTOADAPT 4.6 kWh/år

 19. Fakta: Men det finns ett enkelt sätt att gå från en förbrukning på 84 watt till endast 5 watt, bara genom att byta ut en cirkulationspump.
  Källa: Grundfos beräkningar är baserade på följande produktinformation: Gammal Grundfos cirkulationspump UPS (CC kurv): 83.5 kWh/år - ALPHA2 AUTOADAPT 4.6 kWh/år