Cirkulation av tappvarmvatten

Antaganden:

Om man antar att ett genomsnittligt hushåll består av 3 personer beräknas genomsnittligt slöseri med vatten per år bli 16 425 liter motsvarar 66 badkar och 37 timmars väntetid om året

 1. Antalet gånger en person väntar per dag på att vattnet blir varmt vid en kran uppskattas till 5 https://energysavingtrust.org.uk/sites/default/files/reports/AtHomewithWater(7).pdf
 2. Antalet liter som slösas bort varje gång vid en kran uppskattas till 2 liter, med en kran med ett flöde på 6 liter per minut https://sustainabilityinfo.com/water/how-much-water-does-a-faucet-use/
 3. Antalet gånger en person väntar per dag på att vattnet blir varmt i en dusch beräknas vara 1 https://energysavingtrust.org.uk/sites/default/files/reports/AtHomewithWater(7).pdf
 4. Antalet liter som slösas bort i duschen varje gång uppskattas till 5 liter med duschhuvud med ett flöde på 15 liter per minut https://sustainabilityinfo.com/water/how-much-water-does-a-faucet-use/
 5. Enligt forskningsorganisationen PRB är det genomsnittliga antalet personer som bor i ett hushåll i Europa 2,4. Avrundat ger detta i genomsnitt 3 personer per hushåll.
  https://www.prb.org/international/indicator/hh-size-av/map/country/
 6. Väntetiden för tappvarmvatten beräknas vara 20 sekunder varje gång.
 7. Rörlängd från vattenkälla/värmare till kran och duschhuvud uppskattas till 20 meter
 8. Badkarets storlek uppskattas till 250 liter
  https://www.badeloftusa.com/ideas/how-much-does-bathtub-hold/

 

Källor:

Energy Saving Trust (2013) ”Vatten hemma – den största granskningen någonsin av vattenanvändning i hushåll i Storbritannien”
https://energysavingtrust.org.uk/sites/default/files/reports/AtHomewithWater(7).pdf (1, 3)

Sustainability Info (2021) ”Hur mycket vatten använder en kran
https://sustainabilityinfo.com/water/how-much-water-does-a-faucet-use/ (2, 4)

PRB (2020) PRB:s datablad för världspopulation ”Genomsnittlig hushållsstorlek”
https://www.prb.org/international/indicator/hh-size-av/map/country/ (5)

Badeloft (2021) ”Hur många liter rymmer ett badkar?”
https://www.badeloftusa.com/ideas/how-much-does-bathtub-hold/ (8)

 

Uppskattade besparingar:

Ersätta en UPS 6m, varvtal III med en ny HWR-pump från Grundfos

Gammal UPS 6m – varvtal III – effektförbrukning: 90 W – körtid per dag: 24 timmar* – effektförbrukning per dag: 90 W

Nya COMFORT BASIC – effektförbrukning: 7 W – körtid per dag: 24 timmar* – effektförbrukning per dag: 7 W – besparingar: 92 %

Nya COMFORT DT – effektförbrukning: 7 W – körtid per dag: 10,5 timmar** – effektförbrukning per dag: 3 W – besparingar: 97 %

Nya COMFORT AUTOADAPT – effektförbrukning: 7 W – körtid per dag: 2,5 timmar – effektförbrukning per dag: 0,7 W – besparingar: 99 %

Nya ALPHA N 25-60 180 – varvtal II – effektförbrukning: 28 W – körtid per dag: 24 timmar* – effektförbrukning per dag: 28 W – besparingar: 69 %

Nya UPS N 20-60-180 – varvtal II – effektförbrukning: 70 W – körtid per dag: 24 timmar* – effektförbrukning per dag: 70 W – besparingar: 22 %

* Utan installation av extern timer

** COMFORT DIGITAL TIMER har en fabriksinställning där 21 aktiverade 30 minuters tidsluckor är aktiverade

 

Motiverande fakta:

Miljövänliga vanor (2021) ”Fakta om vattenslöseri: Statistik om vattenförbrukning och användning”
https://www.ecofriendlyhabits.com/water-wasting-facts/

Energy Efficiency Standards Group, Division Energy Analys and Environmental Impacts (2011) ”Vatten och energi som slösas bort vid duschning i bostäder: Resultat från en pilotfältstudie av distributionssystem för tappvarmvatten”
https://energyanalysis.lbl.gov/publications/water-and-energy-wasted-during

Energy Efficiency Standards Group, Division Energy Analys and Environmental Impacts (2011) ”Vatten och energi som slösas bort vid duschning i bostäder: Resultat från en pilotfältstudie av distributionssystem för varmvatten”
https://eta-publications.lbl.gov/sites/default/files/water_and_energy_wasted_during_residential_shower_events_findings_from_a_pilot_field_study_of_hot_water_distribution_systems_lbnl-5115e.pdf