Vanliga frågor

Fråga: Vilken dataupplösning kan plattformen tillhandahålla?

Svar:

Standarddataupplösningen är en datapunkt per minut och datapaket skickas var femte minut från gatewayen till molnet. Vid larm eller liknande händelse skickas datapaketet direkt.

Ytterligare information:

Vill du optimera driften och få en komplett överblick över dina pumpinstallationer, minimerad stilleståndstid och minskade driftskostnader? Grundfos Connect låter dig övervaka, hantera larm och varningar samt fjärrstyra dina pumputrustning - dygnet runt.