Case story

Hoe een Belgisch ziekenhuis 40% kan groeien zonder toename van het energieverbruik

Het ziekenhuis wordt 40% groter, maar ons energieverbruik moet hetzelfde blijven. Hoogefficiënte pompen helpen ons om ons doel te bereiken.
Jimmy Van Moer, Manager Energie & Engineering, Universitair Ziekenhuis Brussel

In 2012 vatte het Universitair Ziekenhuis Brussel het plan op om een van de meest duurzame zorginstellingen van België te worden.

Het ziekenhuis zou de komende tien jaar met 40% groeien, maar daarbij zou het energieverbruik gelijk blijven.

“We stelden een energiebeleidsplan op, en spraken af dat op het moment dat de uitbreiding in 2022 klaar was, we nog steeds evenveel energie zouden gebruiken als in 2012”, vertelt Jimmy Van Moer, Manager Energie & Engineering bij het UZ Brussel. “We moeten energie besparen. En geld. Energiezuinigheid is één manier om het ziekenhuis financieel te ondersteunen.”

Tijdens het evalueren van het bestaande verwarmingssysteem trof Van Moer's team meerdere verouderde pompen aan. Dirk Raes, een van de energieconsultants van Grundfos, voerde een Energy Check uit op alle pompen en pompsystemen van het ziekenhuis. Raes kwam met een vervangingsplan voor 217 pompen, en berekende daarbij het energiebesparingspotentieel en het rendement op de investering voor nieuwe pompen.

Het plan schatte in dat het ziekenhuis met de voorgestelde vervangers meer dan 643.000 kWh per jaar zou kunnen besparen. Dat komt neer op zo'n 65.000 euro en 140 ton CO2 per jaar.

“Met die getallen was het project makkelijk te verantwoorden”, zegt Jimmy Van moer. “We verdienen al het geld dat we aan de pompen uitgeven binnen vier jaar terug. Sommige van de pompen gebruiken 80% minder energie dan hun voorgangers.”

Van Moers team installeerde alle 217 pompen, plus nog eens 100 nieuwe Grundfos pompen in de nieuwe gecombineerde warmte- en stroominstallatie en de ketelruimte.

Het Universitair Ziekenhuis Brussel bespaart naar schatting 65.000 euro per jaar aan energie door meer dan 200 verouderde pompen te vervangen door nieuwere modellen. "Over vier jaar verdienen we al het geld dat aan pompen is uitgegeven terug", zegt Jimmy Van Moer, manager energietechniek van het ziekenhuis. "Sommige pompen verbruiken tot 80% minder dan hun voorgangers."

Het moet gewoon werken

“Om te beginnen kozen we Grundfos vanwege de service”, geeft Jimmy Van Moer aan. “Wij zijn een ziekenhuis. We moeten vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week voor onze patiënten zorgen. We kunnen ons niet veroorloven om hun veiligheid in gevaar te brengen. Het is belangrijk dat storingen snel opgelost worden. We kunnen te allen tijde bellen met Dirk, onze eigen contactpersoon bij Grundfos. Hij vindt altijd een oplossing. Voor een ziekenhuis is dat heel belangrijk.”

Van Moer merkt ook op dat het vervangen van de pompen nog andere voordelen met zich meebracht, bijvoorbeeld voor het gebouwbeheersysteem.

“De besturing en het onderhoud zijn een stuk efficiënter dan voorheen”, zegt hij. “De pompen zijn allemaal op het systeem aangesloten, waardoor we de nu meer dan 250 pompen kunnen aansturen en monitoren.”

Al met al hebben de pompen het ziekenhuis geholpen om de eerste stap te zetten richting de doelstelling voor 2022.

“Als universiteit ziekenhuis is het zeer belangrijk om bij te dragen aan duurzaamheid”, stelt Van Moer. “We moeten een voorbeeld stellen: zó run je een gebouw op een duurzame manier. De pompen maken daar zeker deel van uit.”

Andere verwante praktijkvoorbeelden

Lees vergelijkbare verhalen van klanten die ook hebben geprofiteerd van een Grundfos-oplossing.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.