Case story

Waterhergebruik maakt van afvalwater een hulpbron in een oppervlaktebehandelingsinstallatie

Wij halen ons water net als iedereen in de stad uit de ondergrondse bron. Door dit water te recycleren in plaats van nieuw water binnen te nemen, besparen we water voor de samenleving.
Anders Lund Hansen, Senior Directeur Fabricage bij Grundfos in Denemarken

De situatie

Ergens in een hoek van de enorme fabriek van Grundfos in Bjerringbro, Denemarken, gebeurt er iets bijna magisch.

Temidden van een ingewikkelde dans van heftrucks en pallets hangen werknemers blinkende metalen onderdelen aan rekken. De opgehangen pompvoeten, motor stools, flenzen en andere onderdelen worden in een enorme machine geplaatst die ze in verschillende baden met chemicaliën en water dompelt voor oppervlaktebehandeling en spoeling. Vervolgens worden ze naar een bad gebracht waar ze elektrostatisch van een verflaag worden voorzien. Dit noemt men "cathodic electrodeposition" (CED), oftewel kathodische elektrodepositie. Men heeft het ook wel over kataforese. Dit proces beschermt de onderdelen tegen roest en geeft ze bovendien een mooie afwerking. Van hieruit gaan ze in een heteluchtdroger en komen ze uiteindelijk het systeem weer uitgerold, terug naar de fabriek. De fabrieksmedewerkers halen ze nu van de haken en laden ze in pallets voor vervoer naar andere delen van de fabriek. 

De waterbaden gebruiken zo'n 5.000 kubieke meter (m3) water om jaarlijks zo'n 8 miljoen onderdelen te spoelen. "In onze fabriek in Bjerringbro is dit het proces dat het meeste water verbruikt," zegt Anders Lund Hansen, Senior Directeur Fabricage bij Grundfos in Denemarken. 

"Het CED-proces heeft impact op het milieu, en dat vinden wij zeer zorgelijk. In de duurzaamheidsdoelstellingen van Grundfos staat dat het waterverbruik tegen 2025 met 50% moet worden verminderd.

"Grundfos ligt in Bjerringbro, een stad met zo'n 8.000 mensen op het Deense platteland. "Wij halen ons water net als iedereen in de stad uit de ondergrondse bron. Ons water komt uit dezelfde bron als het water uit de kraan en de douche van de mensen in Bjerringbro. Door dit CED-water te recycleren in plaats van nieuw water binnen te nemen, besparen we water voor de bewoners van de stad."

Het duurt niet lang voordat er nieuwe spuitgegoten onderdelen klaar staan om het CED-oppervlaktebehandelingssysteem van Grundfos te doorlopen.

De oplossing

In het verleden stuurde Grundfos het vervuilde CED-proceswater naar een voorbehandelingscentrum op de site. Hier kreeg het een eenvoudige filter- en voorbehandeling en mocht het daarna doorstromen naar de gemeentelijke afvalwaterbehandelingsinstallatie.

Grundfos zag hier dus potentieel in het bouwen van een volledige behandelings- en recyclinginstallatie voor het CED-spoelwater.

"We stelden een team deskundigen samen met kennis over producten, milieukwesties, scheikunde en productieprocessen," vertelt Anders. "Samen hebben zij dit gebouwd en mogelijk gemaakt met behulp van een aantal van de allernieuwste technologieën op het gebied van water- en afvalwaterbeheer."

Simpel uitgelegd is de CED-afvalwaterbehandeling een systeem dat het water door een drietraps-filtratiesysteem heen leidt en van daaruit naar een Grundfos BM omgekeerde-osmosesysteem. Eenmaal gezuiverd komt het water weer in de CED-tanks in de fabriek terecht.

Rekken met nieuwe spuitgegoten onderdelen worden uit het eerste spoelbad getild in het CED-oppervlaktebehandelingssysteem van de Grundfos-fabriek in Bjerringbro.

Het gesloten watercircuit

De installatie behandelt 5.000 m3 water per jaar: evenveel als 100 Deense huishoudens bij elkaar op jaarbasis verbruiken, en genoeg om twee Olympische zwembaden te vullen. Maar liefst 80% van het proceswater komt gerecycleerd weer terug in de behandelingsbaden: de overgebleven 20% bestaat uit vaste stoffen of wordt gebruikt voor het spoelen van de filters. In het eerste jaar draaide dit gesloten watercircuit maar op halve capaciteit, dus op den duur zal er 10.000 m3 water per jaar behandeld worden.

De beweegredenen voor het bouwen van dit systeem waren niet financieel, weet Anders Lund Hansen te vertellen. "Het ging er niet om een goede businesscase op te stellen," zegt hij. "Dat was niet waar we het voor deden. De motivatie was duurzaamheid: de ambitie om het waterverbruik te verminderen.

Wij kozen voor het recyclen van water in onze fabriek in Bjerringbro om te laten zien wat er mogelijk is, om als voorbeeld te dienen dat je ook met een kleine of middelgrote productie-eenheid een verschil kunt maken.
Karen Touborg, Senior Directeur Milieu, Gezondheid en Veiligheid

"Ook helpt het Grundfos begrijpen hoe onze producten bijdragen aan de duurzaamheidsagenda. Je kunt dit ook zien als een klein laboratorium. Een onderzoekscentrum waar we heel veel lessen uit kunnen trekken via onze producten. Hoe kunnen ze verder bijdragen aan de water- en energieagenda?

Dit systeem behandelt het afvalwater van het Grundfos CED oppervlaktebehandelingssysteem via een reeks filters en omgekeerde osmose. Vervolgens wordt het schone water weer teruggestuurd naar de CED om daar opnieuw gebruikt te worden.

Afvalwater als hulpbron

Karen Touborg, Senior Directeur Milieu, Gezondheid en Veiligheid binnen het bedrijf, zegt dat Grundfos relatief weinig water gebruikt vergeleken bij andere industriesectoren. "Maar net als alle industriële installaties hebben de activiteiten van Grundfos impact op het milieu. Wij kozen voor het recycleren van water in onze fabriek in Bjerringbro om te laten zien wat er mogelijk is, om als voorbeeld te dienen dat je ook met een kleine of middelgrote productie-eenheid een verschil kunt maken."

Karen Touborg voegt hieraan toe dat het project onderdeel is van een bredere aanpak van de milieu-uitdagingen waar we voor staan, en die het noodzakelijk maken om anders om te gaan met water en andere hulpbronnen. "Wij zien gebruikt water niet als afvalwater. We zien het als een grondstof die na behandeling kan worden hergebruikt en terug kan worden geleid naar de productie. 

"Want afval bestaat niet: alles is een grondstof."

Andere verwante praktijkvoorbeelden

Lees vergelijkbare verhalen van klanten die ook hebben geprofiteerd van een Grundfos-oplossing.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.