6 Vragen Advanced

ECADEMY test

28 - De basisprincipes van ontzilting

Deze cursustoets bevat 6 vragen kunnen altijd opnieuw beantwoord worden.

U moet alle vragen correct beantwoorden om te slagen voor de test en de cursus te voltooien.

Begin test

Vraag 1 van 6 Advanced

Hoeveel van de energie die nodig is voor omgekeerde osmose wordt geleverd door een drukwisselaar?

Vraag 6 van 6 Advanced

Tevreden met uw antwoorden?

Dien uw huidige antwoorden in en ontvang het definitieve testresultaat.

Indienen

Resultaten van de test

Gefeliciteerd. U bent geslaagd voor de test en heeft de cursus voltooid 28 - De basisprincipes van ontzilting

Behaalde badges:

Wat voor beoordeling geeft u deze cursus?

U kunt een beoordeling aan deze cursus toevoegen. Vergeet niet dat u ingelogd moet zijn voordat u de toets doet om uw beoordeling te kunnen geven.

Ga door met trainen Ga naar MyECADEMY

Sorry. U heeft het niet gehaald 28 - De basisprincipes van ontzilting Test deze keer

Wat voor beoordeling geeft u deze cursus?

U kunt een beoordeling aan deze cursus toevoegen. Vergeet niet dat u ingelogd moet zijn voordat u de toets doet om uw beoordeling te kunnen geven.

Correct
Q: Hoeveel van de energie die nodig is voor omgekeerde osmose wordt geleverd door een drukwisselaar?
A: 60%
Correct
Q: Hoe verlaagt een drukwisselaar de productiekosten?
A: Deze brengt de druk van het uitgestoten brijnwater over op het ingestroomde zeewater met behulp van een rotor, waardoor hogedrukpompen minder nodig zijn.
Correct
Q: Waarom moet het permeaatwater nog verder worden behandeld na het omgekeerde-osmoseproces?
A: Om te zorgen dat het de juiste pH-waarde heeft en om belangrijke mineralen toe te voegen die eruit zijn gefilterd.
Correct
Q: Wat is de eerste stap bij het onderzoeken van de huidige installatie?
A: De kenmerken van de gepompte media en de bedrijfsomstandigheden controleren.
Correct
Q: Waarom zijn nauwkeurige doseerpompen essentieel bij de voorbehandeling?
A: Zij zorgen ervoor dat de exacte hoeveelheid chemicaliën wordt gebruikt, waardoor de kosten van de productie tot een minimum worden beperkt.
Correct
Q: Waarom zijn strandputten met dompelpompen de optimale innamemethode voor kleinere ontziltingsinstallaties?
A: Het water stroomt door het zand, dat fungeert als een natuurlijke filter en voorfiltratie in de installatie overbodig maakt