6 ecademy.test.questions ecademy.course.difficulty.advanced

ecademy.test.title

28 - De basisprincipes van ontzilting

ecademy.test.contains 6 ecademy.test.retaken.

ecademy.test.completecourse.

ecademy.test.starttest

ecademy.test.question 6 ecademy.test.of 6 ecademy.course.difficulty.advanced

Hoeveel van de energie die nodig is voor omgekeerde osmose wordt geleverd door een drukwisselaar?

ecademy.test.question 6 ecademy.test.of 6 ecademy.course.difficulty.advanced

ecademy.test.happy

ecademy.test.submitcurrent.

ecademy.test.submit

ecademy.test.results

ecademy.test.congratulations 28 - De basisprincipes van ontzilting

ecademy.test.earnedbadges

ecademy.course.ratingHeadline

ecademy.course.ratingDescription

ecademy.test.continuetraining ecademy.test.gotomyecademy

ecademy.test.failedsorry 28 - De basisprincipes van ontzilting ecademy.test.failedthistime

ecademy.course.ratingHeadline

ecademy.course.ratingDescription

Correct
Q: Wat is de eerste stap bij het onderzoeken van de huidige installatie?
A: De kenmerken van de gepompte media en de bedrijfsomstandigheden controleren.
Correct
Q: Waarom zijn nauwkeurige doseerpompen essentieel bij de voorbehandeling?
A: Zij zorgen ervoor dat de exacte hoeveelheid chemicaliën wordt gebruikt, waardoor de kosten van de productie tot een minimum worden beperkt.
Correct
Q: Hoe werkt omgekeerde osmose bij ontzilting?
A: Hogedrukpompen persen zeewater door een membraan om watermoleculen te scheiden van mineralen, bacteriën en andere verontreinigingen.
Correct
Q: Waarom is het essentieel dat de spoelprocedure perfect verloopt?
A: Spoelen voorkomt voortijdige corrosie en verhoogt de betrouwbaarheid van het systeem
Correct
Q: Waarom zijn strandputten met dompelpompen de optimale innamemethode voor kleinere ontziltingsinstallaties?
A: Het water stroomt door het zand, dat fungeert als een natuurlijke filter en voorfiltratie in de installatie overbodig maakt
Correct
Q: Hoeveel van de energie die nodig is voor omgekeerde osmose wordt geleverd door een drukwisselaar?
A: 60%