6 Vragen Advanced

ECADEMY test

28 - De basisprincipes van ontzilting

Deze cursustoets bevat 6 vragen. Opnieuw beantwoorden kan altijd..

Alle vragen moeten correct zijn beantwoord om te slagen voor de test en de cursus te voltooien..

Begin test

Vraag 6 van 6 Advanced

Tevreden met uw antwoorden?

Vul jouw huidige antwoorden in en ontvang het definitieve testresultaat.

Indienen

Resultaten van de test

Gefeliciteerd. U bent geslaagd voor de test en heeft de cursus voltooid 28 - De basisprincipes van ontzilting

Behaalde badges:

Wat voor beoordeling geeft u deze cursus?

U kunt een beoordeling aan deze cursus toevoegen. Vergeet niet dat u ingelogd moet zijn voordat u de toets doet om uw beoordeling te kunnen geven.

Ga door met trainen Ga naar MyECADEMY

Sorry. U heeft het niet gehaald 28 - De basisprincipes van ontzilting Test deze keer

Wat voor beoordeling geeft u deze cursus?

U kunt een beoordeling aan deze cursus toevoegen. Vergeet niet dat u ingelogd moet zijn voordat u de toets doet om uw beoordeling te kunnen geven.

Correct
Q: Waarom moet het permeaatwater nog verder worden behandeld na het omgekeerde-osmoseproces?
A: Om te zorgen dat het de juiste pH-waarde heeft en om belangrijke mineralen toe te voegen die eruit zijn gefilterd.
Correct
Q: Waarom is het essentieel dat de spoelprocedure perfect verloopt?
A: Spoelen voorkomt voortijdige corrosie en verhoogt de betrouwbaarheid van het systeem
Correct
Q: Hoe werkt omgekeerde osmose bij ontzilting?
A: Hogedrukpompen persen zeewater door een membraan om watermoleculen te scheiden van mineralen, bacteriën en andere verontreinigingen.
Correct
Q: Waarom zijn nauwkeurige doseerpompen essentieel bij de voorbehandeling?
A: Zij zorgen ervoor dat de exacte hoeveelheid chemicaliën wordt gebruikt, waardoor de kosten van de productie tot een minimum worden beperkt.
Correct
Q: Wat is de eerste stap bij het onderzoeken van de huidige installatie?
A: De kenmerken van de gepompte media en de bedrijfsomstandigheden controleren.
Correct
Q: Waarom is het belangrijk het onbehandelde water, het productiewater en het brijnwater te meten als de installatie voor de eerste keer wordt ingeschakeld?
A: Door de data te vergelijken met de verkregen waarden in de ontwerpfase is het mogelijk het systeem te kalibreren en uit te balanceren voor optimale resultaten