6 Vragen Advanced

ECADEMY test

28 - De basisprincipes van ontzilting

Deze cursustoets bevat 6 vragen kunnen altijd opnieuw beantwoord worden.

U moet alle vragen correct beantwoorden om te slagen voor de test en de cursus te voltooien.

Begin test

Vraag 6 van 6 Advanced

6 Hoeveel van de energie die nodig is voor omgekeerde osmose wordt geleverd door een drukwisselaar?

Vraag 6 van 6 Advanced

Tevreden met uw antwoorden?

Dien uw huidige antwoorden in en ontvang het definitieve testresultaat.

Indienen

Resultaten van de test

Gefeliciteerd. U bent geslaagd voor de test en heeft de cursus voltooid 28 - De basisprincipes van ontzilting

Behaalde badges:

Ga door met trainen Ga naar MyECADEMY

Sorry. U heeft het niet gehaald 28 - De basisprincipes van ontzilting Test deze keer

Correct
01.
Q: Wat is de eerste stap bij het onderzoeken van de huidige installatie?
A: De kenmerken van de gepompte media en de bedrijfsomstandigheden controleren.
Correct
02.
Q: Hoe werkt omgekeerde osmose bij ontzilting?
A: Hogedrukpompen persen zeewater door een membraan om watermoleculen te scheiden van mineralen, bacteriën en andere verontreinigingen.
Correct
03.
Q: Waarom is het belangrijk het onbehandelde water, het productiewater en het brijnwater te meten als de installatie voor de eerste keer wordt ingeschakeld?
A: Door de data te vergelijken met de verkregen waarden in de ontwerpfase is het mogelijk het systeem te kalibreren en uit te balanceren voor optimale resultaten
Correct
04.
Q: Waarom zijn nauwkeurige doseerpompen essentieel bij de voorbehandeling?
A: Zij zorgen ervoor dat de exacte hoeveelheid chemicaliën wordt gebruikt, waardoor de kosten van de productie tot een minimum worden beperkt.
Correct
05.
Q: Waarom zijn strandputten met dompelpompen de optimale innamemethode voor kleinere ontziltingsinstallaties?
A: Het water stroomt door het zand, dat fungeert als een natuurlijke filter en voorfiltratie in de installatie overbodig maakt
Correct
06.
Q: Hoeveel van de energie die nodig is voor omgekeerde osmose wordt geleverd door een drukwisselaar?
A: 60%