6 Vragen Gemiddeld

ECADEMY test

4 - Afvalwater in utiliteitsgebouwen

Deze cursustoets bevat 6 vragen kunnen altijd opnieuw beantwoord worden.

U moet alle vragen correct beantwoorden om te slagen voor de test en de cursus te voltooien.

Begin test

Vraag 1 van 6 Gemiddeld

Zou u drainage rondom een gebouw aanbevelen als de bodem doorlaatbaar is en het grondwaterniveau zich boven het drainageniveau bevindt?

Vraag 6 van 6 Gemiddeld

Tevreden met uw antwoorden?

Dien uw huidige antwoorden in en ontvang het definitieve testresultaat.

Indienen

Resultaten van de test

Gefeliciteerd. U bent geslaagd voor de test en heeft de cursus voltooid 4 - Afvalwater in utiliteitsgebouwen

Behaalde badges:

Ga door met trainen Ga naar MyECADEMY

Sorry. U heeft het niet gehaald 4 - Afvalwater in utiliteitsgebouwen Test deze keer

Correct
Q: Zou u drainage rondom een gebouw aanbevelen als de bodem doorlaatbaar is en het grondwaterniveau zich boven het drainageniveau bevindt?
A: Ja
Correct
Q: Hoe weet u of u een drainagesysteem moet aanleggen als onderdeel van uw bouwproject?
A: Door een grondig vooronderzoek uit te voeren naar de toestand van de bodem, het grondwater en de drainagesituatie van de naburige percelen.
Correct
Q: Door welke aanpak kan de hydrostatische druk van uw gebouw verminderd worden?
A: Door een stevige fundering te bouwen, het gebouw aan de ondergrond te verankeren of een drainagesysteem te installeren - of alle drie in sommige gevallen.
Correct
Q: Waarom kan het een uitdaging zijn om een pompput buiten een gebouw te installeren om grijs of zwart afvalwater van onder rioolniveau te verwijderen?
A: Een installatie met pompput vergt langere planning en installatietijd, kost meer tijd voor graafwerkzaamheden met hogere kosten daaraan gerelateerd, en een hogere initële investering.
Correct
Q: Waar beschermt een Grundfos MULTILIFT tegen?
A: Terugstroming en overstroming van kelders
Correct
Q: Waarom is een opvoerinstallatie een optimale oplossing bij renovatie van kelders?
A: Een opvoerinstallatie is flexibel, eenvoudig te servicen, kosteneffectief, biedt bescherming tegen overstroming en is geurvrij. De installatie kan ook eenvoudig worden aangesloten op de bestaande afvoerleidingen.