Vraaggestuurde distributie

Ontdek hoe aanzienlijke financiële besparingen kunnen worden behaald door het toepassen van drukregeling met de intelligente pompsysteemoplossing “Demand Driven Distribution”, oftewel Vraaggestuurde distributie.  Vraaggestuurde distributie helpt het lekkageverlies en de bedrijfs- en onderhoudskosten verminderen en zorgt tegelijkertijd voor verhoogde efficiëntie en comfort.

Drukbeheer biedt grote kansen voor waterbedrijven  om aanzienlijke financiële besparingen te behalen. 

In deze module leer je hoe effectief drukbeheer met behulp van  een intelligente pomp- systeemoplossing kan zijn  voor het verminderen van Non-Revenue Water (NRW) en pompenergiekosten.  We kijken naar de intelligente pompsysteemoplossing van Grundfos  genaamd Demand Driven Distribution, DDD, en hoe deze werkt. 

DDD integreert de Grundfos CU 354-pompregelaar  in een geavanceerd drukbeheersysteem. 

Door de combinatie van doorlopende metingen van de netwerkdruk  met intelligente pompbesturing  krijg je effectief drukbeheer in het waterdistributiesysteem. 

Als onderdeel van DDD worden gegevens verzamelende druksensoren geïnstalleerd  op kritieke punten in het distributie- netwerk om precies dat te bereiken. 

Continue 24/7 drukgegevens vanuit het netwerk  worden automatisch per sms doorgegeven aan het pompstation.  Een zelflerende algoritme van Grundfos in de pompregelaar  gebruikt de gemeten netwerkdrukgegevens  voor dynamische proportionele drukregeling bij het pompstation  en houdt de druk in het netwerk te allen tijde op een vooraf ingesteld niveau. 

Met andere woorden, de pompregelaar gebruikt de netwerkdrukgegevens  en maakt elke dag een hydraulisch model aan  en bepaalt de instelpuntcurve van de optimale druk ten opzichte van het debiet  voor het pompstation. 

Het mooie aan dit geavanceerde druk- beheersysteem DDD  is dat het zelflerend is, en alles dus automatisch wordt uitgevoerd.  De beheerder van het waterbedrijf hoeft dus alleen  de gewenste kritieke instelpunten voor het netwerk in te voeren,  en DDD doet de rest:  het voert zelfs direct na installatie een afstelling van het systeem uit.  Laten we nu kijken naar de voordelen van  effectief drukbeheer voor waterbedrijven. 

DDD biedt twee direct merkbare voordelen:  verminderde lekkage, en energiebesparing.  Laten we deze en andere voordelen van DDD van dichterbij bekijken:  Voordeel 1 – Lekkagevermindering  Hoge NRW-niveaus hebben grote impact op de winstgevendheid van waterbedrijven  doordat er inkomsten verloren gaan en de bedrijfskosten hoger uitvallen.  Optimaal drukbeheer met DDD  stabiliseert en vermindert de gemiddelde druk,  wat zorgt voor een gemiddelde lekkagevermindering van 15%  afhankelijk van het materiaal van de leidingen en het soort lek.  Ofschoon er minder water door het netwerk wordt verplaatst,  is de hoeveelheid in rekening gebracht  en dus winstgevend water in verhouding hoger dankzij het verlaagde waterverlies.  Voordeel 2 – Energiezuinigheid:  Watertoevoersystemen verbruiken enorm veel energie  in de vele verschillende stappen in de waterproductie en -voorziening.  Overmatig energieverbruik komt vaak doordat het waterbedrijf  de systeemdruk te hoog houdt,  en deze overmatige druk zorgt op zijn beurt weer voor leidingbreuken.  Het verminderen van overtollige druk kan de pompenergiekosten verlagen  met gemiddeld 25%.  Voordeel 3 – Bedrijfs- en onderhoudskosten:  Waternetwerken staan de komende 10 á 30 jaar voor verschillende uitdagingen  met betrekking tot distributienetwerken en renovaties.  Dat worden geen goedkope aangelegenheden,  dus is prioritering en optimalisatie van deze investeringen noodzakelijk. 

Een gemiddelde drukvermindering van 10%  vermindert de ingrijpkosten voor actieve lekkagebestrijding met 10%.  Het over een periode van 24 uur stabiliseren van de druk  blijkt ook een succesvolle manier om leidingbreuken te verminderen.  Uit onderzoek blijkt dat het verlagen van de nachtdruk met 16%  maar liefst voor 50% minder leidingbreuken kan zorgen.  Voordeel 4 – Verbeterd comfort  Voor een waterbedrijf zijn de reputatie en klanttevredenheid van groot belang. 

De eindgebruikers verwachten  van water te worden voorzien met voldoende en stabiele druk. 

DDD stelt de beheerder in staat om een doeldruk voor het netwerk in te stellen  en de regeleenheid zorgt er dan voor dat deze doeldruk 24/7 in stand blijft,  ook tijdens piekperiodes.  Bovendien levert de stabielere druk een prettigere ervaring op  voor de eindgebruikers.  Naast de eerder genoemde voordelen  van minder waterverlies, verbeterde energiezuinigheid,  lagere bedrijfskosten en verbeterd comfort,  is er op de lange termijn ook een flinke impact zichtbaar in de onderhoudskosten,  dankzij de langere levensduur van het leidingnetwerk. 

We hebben gezien hoe Grundfos Demand Driven Distribution  helpt de frequentie en de impact van leidingbreuken te verminderen  door aanpassing aan de huidige watervraag  en het stabiliseren van de druk, zoals eerder besproken. 

Dit bespaart geld voor het waterbedrijf en verlaagt de totale eigendomskosten  van het waterdistributiesysteem  Laten we samenvatten wat er in deze module is behandeld:  Hoe DDD nauwkeurige metingen van de netwerkdruk combineert  met intelligente pompregeling in het pompstation  op basis van deze metingen, en zo zorgt voor effectief drukbeheer  - Hoe dit lekkage en waterverlies vermindert,  de energie-efficiëntie verbetert,  de bedrijfs- en onderhoudskosten verlaagt en het comfort verhoogt  - Hoe een groter deel van het water winstgevend is,  en het energieverbruik en de infrastructuurkosten verlaagd worden  dankzij minder leidingbreuken en een langere levensduur van het leidingnetwerk.  

Cursus overzicht

Modules
Modules: 5
Doorlooptijd
Doorlooptijd: 25 minuten
Moeilijkheid
Moeilijkheid: Advanced