Grundfos Utility Analytics

Ontdek hoe Grundfos Utility Analytics de data in uw systeem activeert en analyseert. De software opent een wereld vol verbeteringen en mogelijkheden waarmee waterbedrijven aanzienlijk beter in staat zijn om te MONITOREN, DIAGNOSTICEREN, VOORSPELLEN en PLANNEN. Deze modules leveren input voor een overzicht op STADSNIVEAU van het gehele water- en afvalwaternetwerkinfrastructuur.


Naar schatting wordt slechts 1% van de beschikbare data daadwerkelijk gebruikt. Door de data in uw waterdistributiesysteem te activeren en te laten analyseren krijgt u een compleet beeld van uw volledige netwerkinfrastructuur.

In deze module leert u hoe de Grundfos Utility Analytics-software u daarbij kan helpen.

Onze webgebaseerde softwareoplossing levert waardevolle informatie en analyses op basis van uw GIS-data, SCADA-gegevens, facturen, werkbonnen, andere waardevolle netwerkgegevens en maakt één gemeenschappelijk datalandschap dat continu wordt bijgewerkt.

De data wordt geanalyseerd en, doordat de data elkaar aanvult, biedt het inzichten, complexe prestatie-indicatoren en controleerbare rapportages. Hiermee kunt u vervolgens aan de slag om zo de netwerkefficiëntie te vergroten en de investeringen te bepalen die nodig zijn om specifieke, vooraf bepaalde metingen te stimuleren. De software-oplossing is niet-intrusief en cloudgebaseerd waardoor het niet geïnstalleerd of in uw systeem geïntegreerd hoeft te worden. De gegevens bewegen slechts in een richting en u behoudt te allen tijde de controle over uw data, die de basis vormen voor analyse met het hoogste niveau van databeveiliging. Door de webgebaseerde Grundfos Utility Analytics-software te implementeren, kunt u profiteren van verbeteringen en mogelijkheden die het vermogen van uw waternutsvoorzieningen vergroten om te Monitoren, Voorspellen, Diagnosticeren en te Plannen, wat allemaal samenkomt in een Stadsoverzicht.

Laten we deze vier modules eens nader bekijken:

MONITOREN – om uw efficiëntie in realtime te vergroten.
U luistert echt naar uw netwerk en kunt in realtime reageren op waterverliezen en andere gebeurtenissen. De module Monitoren verbindt gebeurtenissen met netwerkonderhoudsactiviteiten, 24/7, het hele jaar door, zodat u een compleet beeld heeft van uw systeem en consumentengedrag. U kunt bovendien waterverlies en andere belangrijke indicatoren in uw distributiezones berekenen voor prioritering.

Met de module VOORSPELLEN kunt u leren van uw systeem. Een goede planning is afhankelijk van nauwkeurige voorspellingen en dit is nodig om gebeurtenissen, zoals lekkages en leidingbreuken, altijd een stap voor te kunnen blijven. De module Voorspellen houdt uw waterverliezen onder controle en verkleint het risico op geen service.

DIAGNOSTICEREN zorgt voor vertrouwen als basis voor actie. Terwijl de module Monitoren u een realtime overzicht geeft en de module Voorspellen u in staat stelt om proactief te werken en te plannen, biedt de module Diagnosticeren u het allerbelangrijkste inzicht in factoren die de netwerkprestaties en de waterkwaliteit verbeteren en het energieverbruik verminderen.

PLANNEN helpt bij het prioriteiten stellen en het plannen van uw tijd, ruimte en investeringen. Met de module Plannen kunt u prioriteiten op de lange en de korte termijn optimaliseren waardoor de algehele bedrijfsvoering van het nutsbedrijf kan worden verbeterd. Het nemen van strategische beslissingen en het plannen van investeringen doet u nu op basis van solide berekeningen, vergelijkingen, voorspellingen en diagnoses.
Elke module bevat een aantal tools waarmee u uw assetmanagement kunt verbeteren. Laten we eens kijken naar het voorbeeld van lekkagediagnostiek en hoe de Grundfos Utility Analytics- softwaretool kan worden toegepast

Een grote hoeveelheid non-revenue water (NRW) is nadelig voor het financiële, ecologische en publieke imago van een waternutsvoorziening. Het is echter moeilijk om te besluiten wat de beste manier is om NRW te verminderen.

Laten we eens kijken naar het effect op de winstgevendheid van uw waternutsvoorziening op de lange termijn als u in staat zou zijn om continu de daadwerkelijke NRW-niveaus te lezen en ernaar te handelen – gebied per gebied - om lekkageverliezen te verminderen en om het onderhoud van het leidingennetwerk te vergroten.
Waterbalans is een tool binnen de module Diagnosticeren en is een bibliotheekgebaseerd, IWA-comform waterauditraamwerk voor rigoureuze, geautomatiseerde diagnose, NRW-verlaging en assetmanagement.

Het biedt een uitsplitsing van de gebiedgebaseerde waterbalans, zoals werkelijke verliezen, geautoriseerd gefactureerd verbruik, commerciële verliezen, ongeoorloofd verbruik en NRW, binnen een tijdsbestek dat compatibel is met uw data.
De analyses van Waterbalans laten u snel zien welke gebieden een hogere NRW hebben, met een duidelijke opsplitsing van leidinglekkages, niet-gefactureerd verbruik en fouten in de watermeters van consumenten. Dit is uitermate handig bij het prioriteren van verschillende acties en investeringen, zoals reparaties en vervangingen.

Grundfos Utility Analytics software biedt uw waternutsvoorziening voordelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau, met betrekking tot mensen, het netwerk en de gebieden. Laten we eens kijken hoe de data van de eerder omschreven vier modules samen een Stadsoverzicht opleveren:

Met STADSOVERZICHT kan iedereen het grote geheel zien en begrijpen. Zelfs niet-ervaren gebruikers kunnen de belangrijkste KPI's en indicatoren van de waternutsvoorziening visualiseren en begrijpen. De hoeveelheden data en resultaten van de analyses van alle vier de modules worden weergegeven in 3D-kaarten. U kunt de KPI's en statistieken per gebied, prestaties en fysieke infrastructuur van individuele leidingen binnen het netwerk en consumptiegedrag op basis van demografie en gebouweninfrastructuur bekijken.

De modules bevatten veel tools die u helpen deze voordelen te benutten. Neem contact op met Grundfos om de mogelijkheden wanneer de beschikbare data in uw netwerk daadwerkelijk gebruikt wordt beter te begrijpen. 
Dezelfde Grundfos Utility Analytics-software, met dezelfde modules en tools, kan ook worden gebruikt voor afvalwaternetwerken.

Laten we samenvatten wat er in deze module is behandeld:

Hoe we de data in uw systeem activeren en zo weergegeven dat u de toegevoegde waarde van een optimale werking kunt zien

Hoe u conclusies krijgt die zijn gebaseerd op de data en toegang krijgt tot gedetailleerde data voor analyse 

Hoe u kunt monitoren, voorspellen, diagnosticeren en plannen op basis van data-analyse

Hoe dit uw efficiëntie in realtime kan verhogen, u kan helpen te leren van uw systeem en op uw data te reageren en uw tijd en investeringen te plannen, bijvoorbeeld om lekkages te verminderen, watermanagement te verbeteren en de efficiëntie van uw leidingnetwerk te verhogen

Hoe iedereen de WU-prestaties en KPI's kan visualiseren en begrijpen

Cursus overzicht

Modules
Modules: 5
Doorlooptijd
Doorlooptijd: 25 minuten
Moeilijkheid
Moeilijkheid: Advanced