Optimaliseer de efficiëntie met Wijkmeetgebieden

Leer hoe het verdelen van de watervoorziening in zones - zogenaam Wijkmeetgebieden - in grote stedelijke gebieden kan helpen de netwerkefficiëntie te optimaliseren en aanzienlijke besparingen kan opleveren in de bedrijfs- en onderhoudskosten.

In deze module gaan we het hebben over  hoe het verdelen van de watervoorziening in een groot stedelijk gebied in zones,  zogenaamde Wijkmeetgebieden (DMA's), de netwerkefficiëntie kan verbeteren.  Dit kan aanzienlijke besparingen opleveren in de bedrijfs- en onderhoudskosten,  bijvoorbeeld door het opsporen en verminderen van lekkage.  Het distributieleidingnetwerk in een stad is vaak verdeeld in zones  om meer inzicht en controle te hebben over druk, debiet en lekkage. 

Deze zones heten District Metering Areas: Wijkmeetgebieden, afgekort DMA's.  Om een DMA te creëren worden kleppen binnen het leidingnetwerk gesloten.  Een aantal leidingen blijft open voor de af- en toevoer van water naar het DMA.  Hierin worden debietmeters geïnstalleerd om het in- en uitgaande debiet te meten. 

Door installatie van consumentenmeters kan de hoeveelheid aan de consument  in rekening gebracht water in het gebied worden gemeten  en vergeleken met de hoeveelheid water die aan het DMA geleverd is.  Het verschil tussen deze twee cijfers heet Non-Revenue Water, afgekort NRW.  NRW is het watervolume dat verloren is gegaan.  Dit kan komen door ongemeten consumptie, leidinglekkage, brandkranen,  gestolen of illegale aansluitingen, en onnauwkeurige metingen.  In veel netwerken bedraagt leiding- lekkage 90% of meer van het NRW.  Het meten van het debiet van en naar elke zone  maakt het niet alleen makkelijker om lekken op te sporen,  je kunt hiermee ook de druk in elke zone apart regelen en de lekkage verminderen.  Afhankelijk van de variatie in hoogte van het gebied  kan het distributienetwerk worden verdeeld in drukzones.  Dit doet men zodat lager gelegen leidingen niet onder onnodig hoge druk staan,  en de druk in hoger geleden leidingen niet te laag wordt voor de consumenten. 

Er bestaat een constante wisselwerking tussen druk en lekkage.  Hoe hoger de druk, hoe meer lekkage.  Het is dus zaak om ervoor te zorgen dat je een constante minimale druk levert  en tegelijk de klanten tevreden houdt.  Reduceerventielen (PRV's) en drukverhogingspompstations  kunnen worden gebruikt om de druk in delen van het netwerk te regelen.  Om meer te leren over het zorgen voor optimaal drukbeheer, zie Module 3. 

Andere voordelen zijn onder andere dat de leidingen langer meegaan,  minder energieverbruik en minder leidingbreuken.  Daarnaast verlopen ook de bedrijfs- efficiëntie en het assetmanagement beter,  dankzij de extra data die de zoneverdeling oplevert. 

Dit komt doordat je actief gebruik kunt maken van datagestuurde analyses  om waarschuwingen te ontvangen over bijvoorbeeld het ontstaan van lekken,  of om de kans op een toekomstige leidingbreuk te voorspellen. 

Laten we samenvatten wat er in deze module is behandeld:  Hoe het verdelen van netwerken in DMA's helpt waterverlies en lekken op te sporen  Hoe het verdelen van netwerken in drukzones en drukvermindering  kunnen helpen om lekkage te verminderen  Hoe de bedrijfsefficiëntie en assetmanagement  nog beter kunnen worden door uit netwerk- zones verkregen data actief te gebruiken  

Cursus overzicht

Modules
Modules: 5
Doorlooptijd
Doorlooptijd: 25 minuten
Moeilijkheid
Moeilijkheid: Advanced