Článek

Tepelná čerpadla mohou být příčinou nesprávného uvedení do provozu

Předpisy EU formují trh pro hydronické vytápěcí systémy a v případě těchto systémů musíme odlišně uvažovat, abychom dosáhli klimatického cíle EU, který předepisuje snížení emisí skleníkových plynů o minimálně 40 % do roku 2030.


Snížení emisí skleníkových plynů o 40 % do roku 2030

Každý by byl rád, kdyby jeho účet za topení byl nižší, ale více lidí nyní také chce, aby jejich vytápěcí systém byl trvalejší. Se zřetelem na výše uvedené, EU slibuje snížit emise skleníkových plynů o 40 % do roku 2030.

Ohromný potenciál pro pozitivní změnu

Tepelná čerpadla jsou šetrnou CO2 alternativou ke kotlům a jsou důležitá pro dosažení klimatického cíle EU eliminací používání fosilních paliv pro napájení vytápěcích zařízení.

Ale vytápěcí systémy napájené tepelným čerpadlem pracují odlišně než tradiční systémy a zde je několik důležitých bodů, které je třeba mít na mysli:

 • Systémy s tepelným čerpadlem musí optimálně pracovat se zpětnou teplotou nižší než 55 °C.
 • Rozvod tepla obvykle pracuje s vyšším průtokem a tento může způsobit hluk v systému.
 • Se zřetelem na výše uvedené musí být systémy správně navrženy, uvedeny do provozu a vyváženy. Zajistěte, aby potrubí a ventily byly správně dimenzovány a byly dostatečně velké, aby zvládly zvýšený průtok v systému.

Jak zajistit optimální provoz

Abyste dosáhli správného provozu systému s tepelným čerpadlem od samotného počátku, můžete pro správné uvedení do provozu a vyvážení vytápěcího systému použít mobilní aplikaci GO Balance. Potom bude přeměna z obnovitelné energie na užitečné teplo zajištěna s nejvyšší možnou účinností. Obyvatelé domácnosti si budou užívat komfortního a tichého domova a díky novému tepelnému čerpadlu může ušetřit až 5 - 10 % spotřeby elektrické energie.

Jak mobilní aplikace GO Balance pracuje v systému s tepelným čerpadlem:

 • Systém s tepelným čerpadlem musí mít oběhové čerpadlo Grundfos UPM3 LIN-BUS nebo PWM
 • Na zařízení s tepelným čerpadlem musí být možnost aktivovat funkci GO Balance pomocí tlačítka na displeji.
 • Musíte mít "čtečku" ALPHA Reader, která je dodatečným příslušenstvím k čerpadlu UPM3.


Proces hydronického vyvažování v situacích, kdy je oběhové čerpadlo integrováno do kotle nebo tepelného čerpadla

 1. Aktivujte aplikaci GO Balance na zařízení – zařízení zasílá signál do čerpadel UPM3
 2. Vyvažování – když je aktivována aplikace GO Balance funkce zařízení (kotle, tepelného čerpadla) musí být vypnuty. Systém s radiátory pak bude připraven pro vyvažování prostřednictvím aplikace GO Balance, která vás provede celým procesem. Nezapomeňte zvolit správný typ čerpadla, které chcete připojit k aolikaci připojit – v tomto případě čerpadlo UPM se čtečkou Alpha Reader.
 3. Po dokončení vyvažování a když máte zprávu o provedení, zařízení obnoví normální provoz.

Po dokončení vyvažování si budou vaši zákazníci užívat zvýšené úrovně komfortu díky správně vyváženému systému a také díky levnému zdroji energie, který přeměňuje energii na teplo extrémně účinně. Navíc budete hrát důležitou roli při snižování emisí skleníkových plynů způsobovaných fosilními palivy.

Jaké výhody můžete získat díky aplikaci GO Balance

 • Zajištění vynikajícího komfortu a úspor energie pro vaše zákazníky
 • Podpora prodeje výrobku s vysokou marží zahrnujícího inovativní software
 • Splňte požadavky na digitální řešení
 • Podpora iniciativ pro globální energetickou účinnost
 • Usnadnění vaší každodenní práce úsporou času na instalaci a uvedení do provozu

Stáhněte si Grundfos GO Balance
a pracujte rychleji a chytře

 

Podívejte se jak provádět hydronické vyvažování díky řešením od Grundfos v Ecademy


Pro více praktických znalostí navštivte naši Ecademy. Existuje několik možností získání dalších informací v našem programu Ecademy. Zde jsou některá doporučená témata hydronického vyvažování a našich řešení.