Článek

Hluk v otopné soustavě

Hluk ve vytápěcím systému je obvyklým a nepříjemným problémem pro instalatéry a stejně tak pro vlastníky domů. Existuje více potenciálních zdrojů hluku. Hydronické systémy snadno přenášejí zvuk a vibrace a to může ztěžovat identifikaci zdroje hluku.


Identifikace a řešení hluku otopné soustavy

Hlavní příčiny hluku:

  • Nesprávné uvádění do provozu – výsledkem je systém pracující s vyšším průtokem než je potřeba.
  • Nesprávné hydronické vyvážení 
  • Nevhodný výběr a dimenzování komponentů systému – například potrubí není dostatečně dimenzováno pro požadovaný průtok. Vzniká pak hluk z tření v potrubí a ventilech.

Jiné běžné příčiny:

  • Vzduch v systému, který způspobuje rázy v potrubí a ventilech. Tento problém se často objeví po výměně dílů systému.
  • Hluk rezonance v důsledku chodu čerpadla při stejném kmitočtu jako je kmitočet vytápěcího systému. Tento hluk je pak přenášen potrubím.
  • Hluk kavitace kvůli nesprávné velikosti tlaku v důsledku vadné expanzní nádoby nebo protože jsou všechny ventily zavřené.
  • Nečistoty v čerpadle nebo radiátorových ventilech.

Dobrou zprávou je, že již existují řešení a metody, které zajistí spokojenost jak majitelů domů i instalatérů.


Jak ztišit hlučné vytápěcí systémy

Musíte vytápěcí systém správně navrhnout, dimenzovat a uvést do provozu. Ale jak? Jedním z řešení je volba správného oběhového čerpadla, které lze nastavit do správného provozního režimu. Dnešní modrní čerpadla se umí automaticky přizpůsobit systému. Oběhové čerpadlo může být použito pro hydronické vyvážení otopné soustavy a k odstranění nerovnoměrného průtoku a tlaku, čímž je minimalizováno riziko hluku. Oběhová čerpadla Grundfos ALPHA2, ALPHA3 a UPM3 s mobilní aplikací GO Balance vám k tomu pomohou.


Všechna oběhová čerpadla Grundfos jsou zkoušena v naší specializované zvukové laboratoři. Čerpadla jsou testována na úroveň hluku podle normy ISO 3745. Dále měříme jejich hlučnost při instalaci uvnitř a mimo kotel. 

ALPHA řešení problémů - Hlučné čerpadlo

Hlučné čerpadlo může mít různé příčiny. Zjistěte zde, jak to vyřešit

Odstraňování problémů ALPHA - Hluk v systému

Zjistěte, jak si poradit s hlučností v otopné soustavě

Související produkty

Najděte naše produkty související s tímto tématem.

PŘIPOJTE SE K 57 000 INSTALATÉRŮ JAKO JSTE VY

Dostávejte od nás informace o čerpadlech, nástrojích, školeních a akcích