Článek

Neúčinný provoz v důsledku nesprávného uvedení do provozu

Problémem při uvádění vytápěcích systémů do provozu je dosažení správného průtoku, nejlepšího výkonu a co možná nejlepšího komfortu. Ale to není snadné, protože současné vytápěcí systémy jsou vyráběny a provozovány rozdílně.


Problém uvedení vytápěcího systému do provozu

Všichni se setkáváme s vedlejšími účinky nedokonalého uvedení do provozu:

  • Nadměrná spotřeba energie
  • Hluk
  • Obecné opotřebení systému
  • Nespokojení zákazníci

Není snadné tento problém řešit. Při instalování čerpadla je někdy obtížné najít to správné nastavení. Obvykle jsou otáčky čerpadla systému nastaveny tak, aby čerpadlo dodávalo dostatečný tlak pro zajištění dostatečného průtoku vody do všech místností budovy. Ale to není vždy ideální.

Problém nastavení

Na většině čerpadel je obvykle uvedeno doporučené nastavení pro optimální provoz systému. Níže uvádíme požadavky dvou s nejčastějších systémů – podlahového a radiátorového.

Podlahové vytápění

Podlahové vytápění je účinný způsob vytápění domu, ale kvůli nízké vstupní teplotě vyžaduje pečlivé uvedení do provozu (hydronické vyvážení a nastavení čerpadla).
Tlakové ztráty v potrubí podlahového vytápění prakticky nezávisí na potřebě/průtoku tepla do jednotlivých zón. To znamená, že čerpadlo musí být nastaveno na konstantní tlak, kdy je diferenční tlak udržován konstantní a zajišťuje konstantní průtok v každé jednotlivé zóně nezávisle na ostatních zónách. Tím je zajištěna správná pokojová teplota, komfort pro vlastníka domu a je vyloučeno zbytečné použití energie.


Radiátory

Naopak, radiátory s termostatickými radiátorovými ventily (TRV) používají tyto TRV k nastavování průtoku do radiátoru v závislosti na potřebě tepla. Tím je zajištěna správná pokojová teplota a optimální komfort pro vlastníka domu.
Nízká potřeba/průtok tepla vede k nižším tlakovým ztrátám v potrubích a armaturách vytápěcího systému, v tomto případě zabraňuje příliš vysokému tlaku čerpadla a tudíž zbytečnému použití energie a také riziku hlučných ventilů. Čerpadlo musí být nastaveno na proporcionální tlak, kdy je diferenční tlak proporcionálně nastavován na požadovaný průtok v systému.


AUTOADAPT usnadňuje každý den

Oběhová čerpadla Grundfos jsou dodávána s řadou možností, které vám pomáhají najít správný režmi řízení bez ohledu, zda je oběhové čerpadlo integrováno v kotli, tepelném čerpadlu nebo jako samostatné řešení.

Nejsnadnějším způsobem řešení většiny problémů při uvádění do provozu je zvolit oběhové čerpadlo s funkcí Grundfos AUTOADAPT. Tato funkce nepřetržitě nastavuje výkon čerpadla podle skutečné potřeby tepla – například podle velikosti systému a měnící se potřeby tepla během roku. Funkce najde nastavení, které poskytuje optimální komfort s minimální spotřebou energie a přispívá k rychlému, bezpečnému a snadnému uvedení do provozu. Funkce AUTOADAPT v podstatě pomáhá zajistit nejnižší možnou spotřebu energie za současné optimalizace domácího komfortu vašich zákazníků.

VÝHODY AUTOADAPT

  • Zajištění optimálního komfortu zákazníků
  • Minimalizování zpětných dotazů
  • Snížení rizika hluku systému

Zdroje faktů a výpočtů, ze kterých vycházíme:

Přejít na zdroje

Podívejte se na videa, o řídících režimech jednotlivých čerpadel a o tom, který režim používt v dané situaci por optimální pohodlí.

Související produkty

Najděte naše produkty související s tímto tématem.

Dostávejte od nás informace o čerpadlech, nástrojích, školeních a akcích