Článek

Zabraňování mechanickým poruchám vytápěcího systému

V mnoha případech se mechanická porucha vyskytuje v důsledku nečistot nebo částic magnetitu, které se hromadí v některých částech systému, například radiátorech, ventilech a jiných částech.

 

K jádru problému

Magnetit a nečistoty představují pro vytápěcí systémy skutečný problém. Magnetit je minerál, který se může vyskytovat ve vodě vytápěcích nebo horkovodních systémů. Časem kovové komponenty korodují a uvolňují částice, které jsou těžší než voda. Jsou často vidět ve formě černého kalu v radiátorové vodě, zvláště ve spodnějších částech vytápěcích systémů.


Může se stát problémem

Magnetit se může usazovat v potrubí, kotli, ventilech systému nebo dokonce i v čerpadle. Kal, který se vytváří v průběhu času, nakonec omezí průtok nebo zabrání průtoku vody a potenciálně způsobí havárie.

Jak na magnetit s pomocí řešení od Grundfos

Magnetit se vyskytuje, pouze když je v systému přítomen kyslík, takže prvním krokem je kontrola těsnosti.

Na základě mnohaleté zkušenosti s cirkulačními čerpadly a vytápěcími systémy máme solidní znalosti o magnetitu a kolik jej může instalace s čerpadly snést. Ať již jsou integrována do kotlů, tepelných čerpadel nebo jako samostatná řešení, jsou oběhová a cirklulační čerpadla Grundfos navrhována, konstruována a testována, aby zvládla přítomnost částic magnetitu a běžných nečistot. Během návrhu a vývoje provádíme vyhrazený test na magnetit v našem testovacím zařízení. Celkový návrh a konstrukce našich cirkulačních čerpadel zajišťují odolnost vůči nečistotám, například magnetitu:

  • Veškerá ložiska a hřídele jsou vyrobeny z keramických a uhlíkových materiálů, které magnetit nepřitahují.
  • Průtokové poměry jsou navrhovány tak, aby minimalizovaly přítomnost velkých částic a zajišťovaly mazání a chlazení vnitřních komponentů.
  • Zajištění vysoké úrovně ochrany proti nečistotám v systému, celý povrch rotoru je zapouzdřen v nerezové oceli.


Pro další ochranu proti ucpání mají některá cirkulační čerpadla Grundfos řídicí funkce, například „automatické odblokování“ a „letní režim“, pro snížení pravděpodobnosti výskytu problémů. V některých cirkulačních čerpadlech je zahrnut také uvolňovací šroub, který umožňuje uvolnění uvázlého hřídele, pokud je silně ulpělý.

VÝHODY odstranění magnetitu ve vytápěcím systému

  • Snížení mechanického namáhání mechanických částí systému
  • Minimalizování problémů při spouštění po sezónní odstávce