Článek

Zabraňování mechanickým poruchám vytápěcího systému

V mnoha případech se mechanická porucha vyskytuje v důsledku nečistot nebo částic magnetitu, které se hromadí v některých částech systému, například radiátorech, ventilech a jiných částech.

 

K jádru problému

Magnetit a nečistoty představují pro vytápěcí systémy skutečný problém. Magnetit je minerál, který se může vyskytovat ve vodě vytápěcích nebo horkovodních systémů. Časem kovové komponenty korodují a uvolňují částice, které jsou těžší než voda. Jsou často vidět ve formě černého kalu v radiátorové vodě, zvláště ve spodnějších částech vytápěcích systémů.


Může se stát problémem

Magnetit se může usazovat v potrubí, kotli, ventilech systému nebo dokonce i v čerpadle. Kal, který se vytváří v průběhu času, nakonec omezí průtok nebo zabrání průtoku vody. To může vést k poruchám a neplánovaným odstávkám. 

Jak na magnetit s pomocí řešení od Grundfos

Magnetit se vyskytuje, pouze když je v systému přítomen kyslík. Prvním krokem prevence je proto kontrola těsnosti systému.

Na základě našich zkušeností s oběhovými čerpadly a vytápěcími systémy máme solidní znalosti o magnetitu. Víme kolik magnetitu instalace s čerpadly zvládne. Oběhová a cirklulační čerpadla Grundfos jsou navrhována, konstruována a testována, aby zvládla přítomnost částic magnetitu a běžných nečistot. Během návrhu a vývoje provádíme speciální test na magnetit v našem testovacím zařízení. Celkový návrh a konstrukce našich cirkulačních čerpadel zajišťují odolnost vůči nečistotám.

  • Veškerá ložiska a hřídele jsou vyrobeny z keramických a uhlíkových materiálů, které magnetit nepřitahují.
  • Průtokové poměry jsou navrhovány tak, aby minimalizovaly přítomnost velkých částic a zajišťovaly mazání a chlazení vnitřních komponentů.
  • Zajištění vysoké úrovně ochrany proti nečistotám v systému. Celý povrch rotoru je zapouzdřen v nerezové oceli.


Jako další ochranu proti zanesení mají některá oběhová čerpadla Grundfos speciální provozní režimy.  Například funkce pro „automatické odblokování“ nebo „letní režim“ snižují pravděpodobnost zadrhnutí čerpadla. Nekterá oběhová čerpadla jsou vybavena uvolňovacím/deblokačním šroubem. Deblokační šroub umožňuje uvolnění zadrhlého hřídele v případě silného nánosu nečistot.

VÝHODY odstranění magnetitu ve vytápěcím systému

  • Snížení mechanického namáhání mechanických částí systému
  • Minimalizování problémů při spouštění po sezónní odstávce

 

Řešení problému se zablokovaným rotorem v 5-ti krocích.

Je rotor vašeho čerpadla ALPHA zablokovaný? Podívejte se na krátké video s potupem jak rotor odblokovat.

Související produkty

Najděte naše produkty související s tímto tématem.

PŘIPOJTE SE K 57 000 INSTALATÉRŮ JAKO JSTE VY

Dostávejte od nás informace o čerpadlech, nástrojích, školeních a akcích