4 ερωτήσεις Κανονικό

Test του ECADEMY

73 - Ειδικοί Grundfos στη Βιομηχανική Επεξεργασία Νερού

Αυτό το τεστ μαθήματος περιέχει  4 questions and can be retaken at any time.

You must answer all questions correctly to pass the test and complete the course.

Έναρξη test

Ερώτηση  1 of 4 Κανονικό

Τι μπορεί να επηρεάσει την απόδοση κατά την επαναχρησιμοποίηση του νερού σε πύργους ψύξης;

Ερώτηση  2 of 4 Κανονικό

Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί μέρος της φυσικής επεξεργασίας;

Ερώτηση  3 of 4 Κανονικό

Τι περιεχόμενο θα συναντήσετε συνήθως στις βιομηχανικές διεργασίες νερού στη βιομηχανία τροφίμων;

Ερώτηση  4 of 4 Κανονικό

Ποια είναι η καρδιά της διεργασίας βιοκτόνων και απολύμανσης;

Ερώτηση  4 of 4 Κανονικό

Είστε ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις σας;

Υποβάλετε τις τρέχουσες απαντήσεις σας και λάβετε το τελικό αποτέλεσμα του τεστ.

Υποβολή

Αποτελέσματα

Συγχαρητήρια. Έχετε περάσει το τεστ και ολοκληρώσατε το  73 - Ειδικοί Grundfos στη Βιομηχανική Επεξεργασία Νερού

Επιτευχθέντα σήματα:

Συνεχίστε την εκπαίδευση Μεταβείτε στο MyECADEMY

Συγνώμη. Δεν περάσατε το  73 - Ειδικοί Grundfos στη Βιομηχανική Επεξεργασία Νερού test this time

Correct
Q: Τι μπορεί να επηρεάσει την απόδοση κατά την επαναχρησιμοποίηση του νερού σε πύργους ψύξης;
A: Βιολογική ανάπτυξη
Correct
Q: Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί μέρος της φυσικής επεξεργασίας;
A: Χημική διήθηση
Correct
Q: Τι περιεχόμενο θα συναντήσετε συνήθως στις βιομηχανικές διεργασίες νερού στη βιομηχανία τροφίμων;
A: Περιεκτικότητα οργανικών υλών
Correct
Q: Ποια είναι η καρδιά της διεργασίας βιοκτόνων και απολύμανσης;
A: Μία αντλία δοσομέτρησης