4 ερωτήσεις Κανονικό

Test του ECADEMY

73 - Ειδικοί Grundfos στη Βιομηχανική Επεξεργασία Νερού

Αυτό το τεστ μαθήματος περιέχει  4 questions and can be retaken at any time.

You must answer all questions correctly to pass the test and complete the course.

Έναρξη test

Ερώτηση  1 of 4 Κανονικό

Τι μπορεί να επηρεάσει την απόδοση κατά την επαναχρησιμοποίηση του νερού σε πύργους ψύξης;

Ερώτηση  2 of 4 Κανονικό

Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι πλεονέκτημα μίας προσέγγισης συστήματος;

Ερώτηση  3 of 4 Κανονικό

Ποια είναι η καρδιά της διεργασίας βιοκτόνων και απολύμανσης;

Ερώτηση  4 of 4 Κανονικό

Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί μέρος της φυσικής επεξεργασίας;

Ερώτηση  4 of 4 Κανονικό

Είστε ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις σας;

Υποβάλετε τις τρέχουσες απαντήσεις σας και λάβετε το τελικό αποτέλεσμα του τεστ.

Υποβολή

Αποτελέσματα

Συγχαρητήρια. Έχετε περάσει το τεστ και ολοκληρώσατε το  73 - Ειδικοί Grundfos στη Βιομηχανική Επεξεργασία Νερού

Επιτευχθέντα σήματα:

Πώς θα βαθμολογούσατε αυτό το μάθημα;

Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να προσθέσετε τη βαθμολογία σας γι\' αυτό το μάθημα. Θυμηθείτε ότι πρέπει να συνδεθείτε πριν κάνετε το τεστ για να μπορέσετε να δώσετε τη βαθμολογία σας.

Συνεχίστε την εκπαίδευση Μεταβείτε στο MyECADEMY

Συγνώμη. Δεν περάσατε το  73 - Ειδικοί Grundfos στη Βιομηχανική Επεξεργασία Νερού test this time

Πώς θα βαθμολογούσατε αυτό το μάθημα;

Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να προσθέσετε τη βαθμολογία σας γι\' αυτό το μάθημα. Θυμηθείτε ότι πρέπει να συνδεθείτε πριν κάνετε το τεστ για να μπορέσετε να δώσετε τη βαθμολογία σας.

Correct
Q: Τι μπορεί να επηρεάσει την απόδοση κατά την επαναχρησιμοποίηση του νερού σε πύργους ψύξης;
A: Βιολογική ανάπτυξη
Correct
Q: Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι πλεονέκτημα μίας προσέγγισης συστήματος;
A: Συστήματα αποδοτικών δεδομένων
Correct
Q: Ποια είναι η καρδιά της διεργασίας βιοκτόνων και απολύμανσης;
A: Μία αντλία δοσομέτρησης
Correct
Q: Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί μέρος της φυσικής επεξεργασίας;
A: Χημική διήθηση