8 ερωτήσεις Κανονικό

Test του ECADEMY

37 - Υποβρύχια αντλία Grundfos SQ/SQE

Αυτό το τεστ μαθήματος περιέχει  8 questions and can be retaken at any time.

You must answer all questions correctly to pass the test and complete the course.

Έναρξη test

Ερώτηση  1 of 8 Κανονικό

1 Ποιο είναι το βασικό πλεονέκτημα του εγκαταστάτη αναφορικά με την προστασία τάσης στην SQ/SQE;

Ερώτηση  5 of 8 Κανονικό

5 Σε τι ποσοστό μειώνεται η τάση τροφοδοσίας πριν το ρελέ κινητήρα διακόψει την αντλία;

Ερώτηση  6 of 8 Κανονικό

6 Μπορεί η αντλία SQE να παράσχει σταθερή πίεση;

Ερώτηση  7 of 8 Κανονικό

7 Εκτός του ότι περιορίζει την υπερένταση του ρεύματος από το δίκτυο κατά την εκκίνηση της αντλίας, πώς η λειτουργία ομαλής εκκίνησης βελτιώνει τη λειτουργία;

Ερώτηση  8 of 8 Κανονικό

Είστε ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις σας;

Υποβάλετε τις τρέχουσες απαντήσεις σας και λάβετε το τελικό αποτέλεσμα του τεστ.

Υποβολή

Αποτελέσματα

Συγχαρητήρια. Έχετε περάσει το τεστ και ολοκληρώσατε το  37 - Υποβρύχια αντλία Grundfos SQ/SQE

Επιτευχθέντα σήματα:

Συνεχίστε την εκπαίδευση Μεταβείτε στο MyECADEMY

Συγνώμη. Δεν περάσατε το  37 - Υποβρύχια αντλία Grundfos SQ/SQE test this time

Correct
Q: Ποιο είναι το βασικό πλεονέκτημα του εγκαταστάτη αναφορικά με την προστασία τάσης στην SQ/SQE;
A: Λιγότερες επισκέψεις για σέρβις
Correct
Q: Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι ένα βασικό πλεονέκτημα προστασίας κατά της ξηρής λειτουργίας για τον εγκαταστάτη;
A: Δεν χρειάζεται να ανησυχεί για φαινόμενα όπου το νερό μπορεί να αναβλύσει με μεγάλη πίεση
Correct
Q: Γιατί είναι σημαντικό να προστατεύεται η αντλία από την υπέρταση και την πτώση τάσης;
A: Γιατί οι μεγάλες διακυμάνσεις στην παροχή ρεύματος θα καταστρέψουν τον κινητήρα τελικά.
Correct
Q: Γιατί η μονάδα της αντλίας πρέπει να εγκατασταθεί κάτω το δυναμικό υδροφόρο ορίζοντα;
A: Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ξηρής λειτουργίας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της αντλίας
Correct
Q: Σε τι ποσοστό μειώνεται η τάση τροφοδοσίας πριν το ρελέ κινητήρα διακόψει την αντλία;
A: Περισσότερο από 10%
Correct
Q: Μπορεί η αντλία SQE να παράσχει σταθερή πίεση;
A: Ναι
Correct
Q: Εκτός του ότι περιορίζει την υπερένταση του ρεύματος από το δίκτυο κατά την εκκίνηση της αντλίας, πώς η λειτουργία ομαλής εκκίνησης βελτιώνει τη λειτουργία;
A: Μειώνει τη δημιουργία του υδραυλικού πλήγματος στους σωλήνες και ελαχιστοποιεί τη φθορά κατά την εκκίνηση.
Correct
Q: Τι συμβαίνει όταν η στατική στάθμη νερού είναι πολύ χαμηλή;
A: Η στάθμη νερού κατεβαίνει κάτω από την είσοδο της αντλίας