8 ερωτήσεις Κανονικό

Test του ECADEMY

37 - Υποβρύχια αντλία Grundfos SQ/SQE

Αυτό το τεστ μαθήματος περιέχει  8 questions and can be retaken at any time.

You must answer all questions correctly to pass the test and complete the course.

Έναρξη test

Ερώτηση  1 of 8 Κανονικό

1 Σε τι ποσοστό μειώνεται η τάση τροφοδοσίας πριν το ρελέ κινητήρα διακόψει την αντλία;

Ερώτηση  4 of 8 Κανονικό

4 Εντός ποιας περιοχής πρέπει να κυμαίνεται η τάση τροφοδοσίας ώστε η αντλία SQ/SQE να δώσει παροχή νερού;

Ερώτηση  5 of 8 Κανονικό

5 Μπορεί η αντλία SQE να παράσχει σταθερή πίεση;

Ερώτηση  6 of 8 Κανονικό

6 Ποιο είναι το βασικό πλεονέκτημα του εγκαταστάτη αναφορικά με την προστασία τάσης στην SQ/SQE;

Ερώτηση  8 of 8 Κανονικό

Είστε ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις σας;

Υποβάλετε τις τρέχουσες απαντήσεις σας και λάβετε το τελικό αποτέλεσμα του τεστ.

Υποβολή

Αποτελέσματα

Συγχαρητήρια. Έχετε περάσει το τεστ και ολοκληρώσατε το  37 - Υποβρύχια αντλία Grundfos SQ/SQE

Επιτευχθέντα σήματα:

Συνεχίστε την εκπαίδευση Μεταβείτε στο MyECADEMY

Συγνώμη. Δεν περάσατε το  37 - Υποβρύχια αντλία Grundfos SQ/SQE test this time

Correct
01.
Q: Σε τι ποσοστό μειώνεται η τάση τροφοδοσίας πριν το ρελέ κινητήρα διακόψει την αντλία;
A: Περισσότερο από 10%
Correct
02.
Q: Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι ένα βασικό πλεονέκτημα προστασίας κατά της ξηρής λειτουργίας για τον εγκαταστάτη;
A: Δεν χρειάζεται να ανησυχεί για φαινόμενα όπου το νερό μπορεί να αναβλύσει με μεγάλη πίεση
Correct
03.
Q: Γιατί η σωστή διαστασιολόγηση των υποβρύχιων αντλιών είναι σημαντική;
A: Γιατί μία μικρότερη αντλία δεν θα μπορεί να δίνει την απαιτούμενη παροχή και πίεση και μια μεγαλύτερη αντλία μειώνει την ενεργειακή απόδοση που με τη σειρά της αυξάνει το λειτουργικό κόστος.
Correct
04.
Q: Εντός ποιας περιοχής πρέπει να κυμαίνεται η τάση τροφοδοσίας ώστε η αντλία SQ/SQE να δώσει παροχή νερού;
A: Μεταξύ 150 V και 315 V
Correct
05.
Q: Μπορεί η αντλία SQE να παράσχει σταθερή πίεση;
A: Ναι
Correct
06.
Q: Ποιο είναι το βασικό πλεονέκτημα του εγκαταστάτη αναφορικά με την προστασία τάσης στην SQ/SQE;
A: Λιγότερες επισκέψεις για σέρβις
Correct
07.
Q: Γιατί η μονάδα της αντλίας πρέπει να εγκατασταθεί κάτω το δυναμικό υδροφόρο ορίζοντα;
A: Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ξηρής λειτουργίας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της αντλίας
Correct
08.
Q: Ποιο είναι το πλεονέκτημα μίας ομαλής αύξησης της ταχύτητας;
A: Διατηρεί το ρεύμα του κινητήρα χαμηλό