6 spørsmål Middels

ECADEMY test

84 - Øke verdien i HVAC-bruksområder

Dette kurset inneholder 6 spørsmål og kan tas igjen når som helst.

Du må besvare alle spørsmålene riktig for å bestå testen og fullføre kurset.

Start test

Spørsmål 1 av 6 Middels

Vet du hvor mye energi i et næringsbygg som forbrukes av et HVAC-system?

Spørsmål 3 av 6 Middels

Hvor mye mer energieffektivt er et hydronisk system sammenlignet med et luftbasert VAV-system i eksempelet vårt?

Spørsmål 5 av 6 Middels

Hvilken komponent gjøres overflødig i en distribusjonspumpeløsning fra Grundfos?

Spørsmål 6 av 6 Middels

Er du fornøyd med svarene dine?

Send inn dine nåværende svar og få det endelige testresultatet.

Send inn

Testresultater

Gratulerer. Du bestod testen og fullførte 84 - Øke verdien i HVAC-bruksområder

Oppnådde merker:

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Fortsett opplæring Gå til MyECADEMY

Beklager. Du bestod ikke 84 - Øke verdien i HVAC-bruksområder testen denne gangen

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Correct
Q: Vet du hvor mye energi i et næringsbygg som forbrukes av et HVAC-system?
A: I gjennomsnitt 30–40 %
Correct
Q: Fungerer bygningstekniske installasjoner som forventet i et typisk næringsbyggprosjekt?
A: Nei, bare 2 % av nye bygninger har en ytelse som samsvarer med konstruksjonskalkylen
Correct
Q: Hvor mye mer energieffektivt er et hydronisk system sammenlignet med et luftbasert VAV-system i eksempelet vårt?
A: En økning i energieffektiviteten på 35 %
Correct
Q: Et distribusjonspumpesystem er selvinnregulerende – hva betyr det?
A: Det er ikke nødvendig med en tidkrevende innregulerings- og igangkjøringsprosess
Correct
Q: Hvilken komponent gjøres overflødig i en distribusjonspumpeløsning fra Grundfos?
A: Innregulerings- og kontrollventiler
Correct
Q: Reduseres materialavfallet ved bruk av Grundfos modulbaserte HVAC-systemer?
A: Ja, siden fabrikkproduksjon av HVAC-moduler er langt mer effektivt enn konstruksjon på stedet