6 spørsmål Middels

ECADEMY test

84 - Øke verdien i HVAC-bruksområder

Dette kurset inneholder 6 spørsmål og kan tas igjen når som helst.

Du må besvare alle spørsmålene riktig for å bestå testen og fullføre kurset.

Start test

Spørsmål 1 av 6 Middels

1 Vet du hvor mye energi i et næringsbygg som forbrukes av et HVAC-system?

Spørsmål 2 av 6 Middels

2 Hvor mye mer energieffektivt er et hydronisk system sammenlignet med et luftbasert VAV-system i eksempelet vårt?

Spørsmål 6 av 6 Middels

Er du fornøyd med svarene dine?

Send inn dine nåværende svar og få det endelige testresultatet.

Send inn

Testresultater

Gratulerer. Du bestod testen og fullførte 84 - Øke verdien i HVAC-bruksområder

Oppnådde merker:

Fortsett opplæring Gå til MyECADEMY

Beklager. Du bestod ikke 84 - Øke verdien i HVAC-bruksområder testen denne gangen

Correct
Q: Vet du hvor mye energi i et næringsbygg som forbrukes av et HVAC-system?
A: I gjennomsnitt 30–40 %
Correct
Q: Hvor mye mer energieffektivt er et hydronisk system sammenlignet med et luftbasert VAV-system i eksempelet vårt?
A: En økning i energieffektiviteten på 35 %
Correct
Q: Fungerer bygningstekniske installasjoner som forventet i et typisk næringsbyggprosjekt?
A: Nei, bare 2 % av nye bygninger har en ytelse som samsvarer med konstruksjonskalkylen
Correct
Q: Kan Grundfos-produkter overvåkes og kontrolleres via et BMS-system?
A: Ja, Grundfos-pumper kan overvåkes og styres via et BMS-system i tillegg til å tilby belastningstilpasset ytelse
Correct
Q: Reduserer Grundfos modulbaserte HVAC-systemer klimaavtrykket til HVAC-systemet?
A: Ja, fordelene kommer fra å sikre maksimal lønnsomhet på utleibare kvadratmeter samt redusere kompleksitet og tid brukt på å velge og dimensjonere
Correct
Q: Reduseres materialavfallet ved bruk av Grundfos modulbaserte HVAC-systemer?
A: Ja, siden fabrikkproduksjon av HVAC-moduler er langt mer effektivt enn konstruksjon på stedet