Artikkel

Ujevn varmefordeling i varmeanlegg for boliger

Støyende radiatorer, ujevn varme og for høyt energiforbruk – du har sannsynligvis hørt disse vanlige klagene fra kundene. Men det finnes en enkel måte å håndtere dem på – hydronisk innregulering på Grundfos-måten.


Hydronisk innregulering – lettere sagt enn gjort

Til nå har du vært nødt til å stole på produsentens standardinnstillinger, se generelle tabeller eller basere innreguleringen på erfaringer eller anbefalinger fra produsentene av radiatorer eller TRV-er (termostatiske radiatorventiler) for å innregulere systemet.

Resultatet er at mange varmesystemer ikke fungerer effektivt. Faktisk viser forskning at 82 % av varmesystemene i bygningene bare i Tyskland i 2017 var innregulert feil (CO2online, 2017).

Resultatene av utilstrekkelig innregulering

Grunnleggende eller utilstrekkelig innregulering av hydroniske varmesystemer kan ofte bli en hodepine når huseierne kontakter deg for å få en løsning på ujevn varme i hjemmet og dårlig komfort.

I varmesystemet påvirkes systemet annerledes utilstrekkelig innregulering:

• I kondenskjeler kan for hard kjøring føre til økning i returstrømningstemperaturene på grunn av kondenstap, noe som gjør systemet mindre effektivt. Innføringen av hydrogenkjeler vil forsterke dette problemet i fremtiden, ettersom brenselet ikke vil være så billig.
• For varmepumper må strømningstemperaturen være så lav som mulig for å minimere energikostnadene og maksimere ytelsen.
• Økning av strømningshastigheter øker også sirkulasjonspumpens energiforbruk, samt strømningsstøy inne i termostater og radiatorer.

Løsningen på alle disse problemene er riktig innregulering, men tradisjonelt har det vært en tidkrevende prosess, som krever avansert måling og justering av hver enkelt ventil – noe de færreste av oss har tid til.

 

Hydronisk innregulering på Grundfos-måten

Innregulering med Grundfos krever to ting:

  1. At den sirkulatoren som er installert i varmesystemene, er én av disse: ALPHA2 (tilbehøret ALPHA Reader) og ALPHA3.
  2. At du laster ned Grundfos GO Balance-appen.

Appen fungerer i en rekke varmesystemer, inklusive to-strengs radiatorsystemer og gulvvarmesystemer, begge med forhåndsinnstilte ventiler, og den kan enkelt innregulere hvilken som helst av dem på bare fem enkle trinn.

5 trinn for hydronisk innregulering med Grundfos

  1. Last ned og åpne Grundfos GO Balance-appen
  2. Start innreguleringen – appen veileder deg gjennom den hydroniske innreguleringen trinn for trinn
  3. Legg til målinger – for hvert rom i hjemmet legger du til romspesifikasjoner, radiatorspesifikasjoner og Q + H-målinger
  4. Innreguler hvert rom – når målingene er fullført, justerer du hver varmeavleder i henhold til beregnet målstrømning
  5. Få rapport – når innreguleringen er fullført, får du dokumentasjon på hva som er gjort

Etter dette vil kundene ha et system som ikke bare gir bedre innekomfort, men som også gir 5–20 % energibesparelser årlig (Study of FH Münster, 2015).

Last ned Grundfos GO Balance
for å jobbe enda raskere og smartere

 

Relaterede produkter

Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.

Gjør som mange andre rørleggere

Registrer deg for de siste nyhetene om produkter, verktøy, opplæring og arrangementer