TPE2 vs TPE3 – kiedy wybrać dane rozwiązanie

Dowiedz się, kiedy używać pompy TPE2, a kiedy TPE3

Podczas tej sesji przyjrzymy się różnicom między pompami TPE2 i TPE3, a także dowiemy się, w jakich sytuacjach model TPE2 jest właściwym wyborem. Pompa TPE3 zawiera kilka zupełnie nowych funkcji, które umożliwiają optymalizowanie przez pompę systemu i zastosowania, którego jest częścią.

Są to funkcje, takie jak tryb sterowania delta T, wbudowany ciepłomierz, funkcja ograniczania przepływu, a także zintegrowany czujnik delta P i czujnik temperatury. Sprawiają one, że pompa może pracować wydajnie w kilku trybach sterowania, bez żadnych zewnętrznych czujników ciśnienia lub temperatury.

Dlatego zawsze zalecamy model TPE3 jako pierwszy wybór. Istnieje jednak kilka funkcji dostępnych w pompie TPE2, których nie ma pompa TPE3. A jeśli potrzebujesz tych szczególnych funkcji w danym układzie pomp, oczywiście lepiej będzie wybrać pompę TPE2.

Chodzi o zaawansowaną funkcję wpływu wartości zadanej... …oraz o funkcję przekroczenia limitu. Przyjrzyjmy się pokrótce tym dwóm funkcjom. Zaawansowana funkcja wpływu wartości zadanej umożliwia zdefiniowanie indywidualnego wyboru parametrów, które decydują o tym, w jaki sposób będzie zmieniać się wydajność pompy.

Parametry te mogą dotyczyć temperatury zewnętrznej lub różnicy temperatur. Weźmy na przykład obejściowy system odzyskiwania ciepła, w którym przepływ powinien zależeć od różnicy temperatur pomiędzy dwoma strumieniami powietrza.

Gdy różnica temperatur jest wysoka, wydajność pompy również powinna być wysoka. A gdy różnica temperatur jest niska, wydajność pompy powinna zostać zredukowana.

Ponadto przy określonej temperaturze pompa powinna się zatrzymać. Zaawansowana funkcja wpływu wartości zadanej sprawia, że wydajność pompy ulegnie zmianie w zależności od różnicy temperatur pomiędzy dwoma strumieniami powietrza.

Funkcja przekroczenia limitu to kolejna funkcja, która pozwala na dostosowanie działania pompy. Za pomocą tej funkcji ustala się określony parametr, taki jak ciśnienie lub temperatura, który powinien wpływać na pracę pompy – to znaczy ustawia się limit dla tego parametru.

Omówmy to na poprzednim przykładzie. Gdy delta T osiągnie i przekroczy daną wartość lub limit, w tym przypadku 2°C, pompa przestanie działać, aż do ponownego przekroczenia określonej granicy przez deltę T.

W tym przypadku 3°C. Podsumowując, jeśli chcesz tworzyć własne parametry do sterowania działaniem pompy, wybierz pompę TPE2. We wszystkich innych przypadkach zalecamy wybranie pompy TPE3, z wieloma nowymi funkcjami i zaletami.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 3
Długość kursu
Długość kursu: 15 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Podstawowy