Przewodnik krok po kroku po aplikacji mobilnej Energy Check

Dołącz do nas! Przeprowadzimy Cię przez każdy etap aplikacji mobilnej Energy Check. Dowiesz się, jak tworzyć projekty, wprowadzać dane pomp i wiele więcej. 

Koszty energii stanowią 85% wszystkich kosztów w okresie eksploatacji pompy.

Dlatego z punktu widzenia kosztów operacyjnych możliwie najsprawniejsze działanie pomp jest niezwykle istotne. Jednym ze sposobów na sprawdzenie efektywności jest kontrola energetyczna, którą można przeprowadzić za pośrednictwem aplikacji Grundfos Energy Check .

W tym module szczegółowo zaprezentujemy, jak korzystać z aplikacji. Przed rozpoczęciem upewnij się, że masz możliwość zalogowania się do Katalogu Technicznego Grundfos (GPC). W innym razie skorzystanie z tego narzędzia będzie niemożliwe.

Konto w Katalogu Technicznym Grundfos (GPC) można założyć na stronie grundfos.pl. Przejdźmy teraz do aplikacji. Grundfos Energy Check. Najpierw należy pobrać aplikację.

Wystarczy znaleźć aplikację. Grundfos Energy Check w sklepie AppStore. Po jej otwarciu należy najpierw zaakceptować umowę licencyjną użytkownika. Po wykonaniu tej czynności zostanie wyświetlony pusty ekran.

Wybierz przycisk „Add project” u dołu.. Tutaj można stworzyć projekt. Wprowadź wszelkie niezbędne informacje, w tym ustawienia projektu, informacje o kliencie, informacje techniczne, docelowy czas zwrotu i inne potencjalne cele.

Naciśnięcie przycisku „Save” spowoduje powrót do strony głównej. Teraz projekt pojawi się na stronie głównej. Należy go wybrać. Podczas pracy nad projektem można wybrać różne opcje. Kliknij symbol trzech kropek.

Z tego poziomu można na przykład dodawać zdjęcia. Wybierz przycisk „Observations”, kliknij przycisk „Add observations” i dodaj odpowiednie zdjęcie. Możesz również dodać do niego odpowiednie komentarze.

W projekcie możesz dodać 10 obserwacji. Po dodaniu zdjęć należy zaznaczyć opcję „Include in report”. Jeśli chcesz, dodaj dowolne komentarze i kliknij przyciski „Save” oraz „Done”. Możesz również dodać sekcje w projekcie.

Kliknij ikonę trzech kropek, a następnie przycisk „Add section”. Wprowadź nazwę sekcji i wybierz jej warunki. Kliknij przycisk „Save”.

Sekcja zostanie wyświetlona w menu głównym projektu. Wtedy można dodać do niej produkty.. Kliknij opcję „Product” i wprowadź odpowiednie informacje o produkcie.. Kliknij przycisk „Save”.

Po wprowadzeniu odpowiednich informacji możesz dodać zdjęcia produktu. Kliknij symbol trzech kropek i wybierz przycisk „Add observation”.

Można dodać wiele sekcji, produktów i obserwacji, w razie potrzeby powtarzając wymienione kroki. Po dodaniu wszystkich danych do projektu należy przesłać je do firmy Grundfos.

Aby przesłać wynik kontroli energetycznej, wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Skorzystaj z danych logowania do Katalogu Technicznego Grundfos (GPC). Jeśli nie posiadasz loginu do Katalogu Technicznego Grundfos (GPC), skorzystaj z łącza w aplikacji, aby założyć konto.

Po wykonaniu tej czynności wystarczy wrócić do aplikacji i kliknąć przycisk „Upload”, aby udostępnić projekt firmie Grundfos.

Po przeanalizowaniu danych prześlemy Ci raport zawierający informacje na temat potencjalnych oszczędności zużycia energii i możliwości optymalizacji.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 3
Długość kursu
Długość kursu: 12 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Podstawowy