Funkcje ochronne pomp GRUNDFOS SQ/SQE: Łagodny rozruch

Dowiedz się, w jaki sposób funkcja łagodnego rozruchu pomp SQ/SQE stanowi lepszą alternatywę dla konwencjonalnych 4-calowych pomp głębinowych, oferując szybszy montaż i zwiększoną niezawodność pompy.

Grupa pomp głębinowych Grundfos SQ i SQE jest wyposażona w trzy unikalne funkcje ochrony.

Niniejszy film koncentruje się na łagodnym rozruchu i pokazuje, jakie korzyści oferuje ta funkcja zarówno dla instalatora, jak i dla właściciela domu.

Aby lepiej przedstawić tę kwestię, porównamy pompy SQ/SQE z 4-calową pompą głębinową z konwencjonalnym jednofazowym lub trójfazowym silnikiem.

Zacznijmy od pompy 4-calowej.

Najczęściej stosowanym sposobem uruchamiania silników w 4-calowych pompach konwencjonalnych jest rozruch bezpośredni (DOL).

Słowami laika: od razu z pełną prędkością.

Jednak silniki jednofazowe nie są w stanie uruchomić się podczas rozruchu bezpośredniego bez pomocy z zewnątrz.

Wymagają one urządzenia zwanego rozrusznikiem, które uruchamia silnik.

Rozrusznik silnika może być wbudowany w silnik, ale często jest montowany na zewnątrz pompy, między kablem głębinowym a przewodem zasilającym, co wymaga dodatkowych prac montażowych.

Silniki trójfazowe nie wymagają rozrusznika silnika.

Dlaczego więc jest to problem?

Otóż po uruchomieniu silnika pompy z wykorzystaniem rozruchu bezpośredniego, nominalna prędkość obrotowa osiągana jest niemal natychmiast.

Podczas pierwszych milisekund uruchamiania, prąd silnika może osiągnąć poziom wielokrotnie wyższy niż wartość nominalna.

Metoda ta ma kilka wad.

1) Nagłe uruchomienie może prowadzić do zakłóceń innych urządzeń elektrycznych podłączonych do tego samego źródła zasilania, na przykład oświetlenia.

2) Może spowodować gwałtowny wzrost ciśnienia przepływającej wody, co w efekcie doprowadzi do uderzenia hydraulicznego. Te nagłe uderzenia wody mogą skrócić okres poprawnego funkcjonowania instalacji.

3) Wreszcie może to spowodować przesunięcie pompy w studni.

Będzie to fizyczna reakcja na nagłe przyspieszenie obracających się części.

Może się to również przyczynić do skrócenia okresu poprawnego funkcjonowania instalacji.

Teraz przyjrzyjmy się grupie pomp SQ/SQE.

Wszystkie pompy w tego typoszeregu są wyposażone w zintegrowaną przetwornicę częstotliwości i nie wymagają rozrusznika silnika.

Sposób działania zintegrowanej przetwornicy częstotliwości zapewnia płynne uruchamianie pompy.

Prędkość obrotowa silnika wzrasta powoli i osiąga wartość nominalną w ciągu trzech sekund.

Ten powolny wzrost prędkości utrzymuje prąd silnika na niskim poziomie i eliminuje ryzyko zakłóceń elektrycznych.

Oprócz tego, natężenie przepływu zwiększa się proporcjonalnie do prędkości silnika, co oznacza, że nie mają miejsca żadne nagłe uderzenia wody po odkręceniu kranu.

Dzięki temu również przemieszczenia pompy w studni ograniczone są do absolutnego minimum.

Podsumujmy więc zalety tego rozwiązania.

Ogólnie rzecz biorąc, łagodny rozruch zmniejsza obciążenie mechaniczne instalacji hydraulicznej, jak również obciążenia instalacji elektrycznej.

Dla instalatora funkcja łagodnego rozruchu oznacza szybki i prosty montaż bez konieczności stosowania styczników silnikowych.

Dla właściciela domu funkcja łagodnego rozruchu oznacza brak zakłóceń urządzeń elektrycznych i nagłych uderzeń wody po odkręceniu kranu, gdy pompa uruchamiania się.

Oznacza to również, że pompa będzie działać niezawodnie przez długie lata bez destrukcyjnego wpływu na pozostałe elementy instalacji.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 7
Długość kursu
Długość kursu: 40 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany