Cechy produktu i zalety sterwonika poziomu LC

Uzyskaj wgląd w wiele funkcji produktowych zapewnianych przez sterowniki poziomu LC, a także korzyści, jakie te funkcje przynoszą Tobie jako klientowi

Sterowniki poziomu LC oferują inteligentne funkcje, które przesuwają granice tego, czego można oczekiwać od sterownika stacji pomp.

Mają zdolność komunikowania się z innymi elementami stacji pomp, oferują łączność z magistralą Modbus i BACnet, a także integrację z chmurą Grundfos iSolutions. Dzięki tej nowej funkcjonalności sterowniki poziomu LC oferują wiele funkcji komunikacyjnych, które były niedostępne w poprzednich modelach LC oferowanych przez Grundfos.

W tym module omówimy część z tych funkcji i pokażemy dokładnie, jak można z nich korzystać. Zaczynajmy! Zaczniemy od jednego z głównych funkcji sterownika poziomu LC: konfigurowalnych wejść i wyjść. Sterownik poziomu LC jest wyposażony w wiele wolnych wejść i wyjść dla dodatkowych czujników.

Część z nich jest konfigurowalna, więc jest to naprawdę unikatowa oferta, ponieważ daje pełną elastyczność do wszystkich zastosowań. Konfigurowalne wejścia/wyjścia – lub CIO – mogą obsłużyć niemal dowolny rodzaj sygnału.

Na przykład mogą być wykorzystywane jako wejście/wyjście cyfrowe, wejście analogowe i wejście PT100/1000. Jak już wspomnieliśmy w poprzednim module, porty CIO można łatwo konfigurować za pomocą aplikacji Grundfos GO.

Ta dość unikalna cecha sprawia, że kontrolery LC są bardzo elastycznym rozwiązaniem do wszystkich zastosowań. Następnie przyjrzymy się funkcji zapobiegającej zatarciu pompy. Wyobraź sobie studzienkę ściekową znajdującą się w pobliżu domu przy plaży. Na tych terenach jest bardzo spokojnie w zimie.

Oznacza to, że do studzienek ściekowych dostaje się bardzo mała ilość wody. W takim scenariuszu część wody w studzience ściekowej odparowuje, a jej pozostała część stoi całkowicie nieruchomo. Może to prowadzić do gromadzenia się wapienia, który może blokować lub zacierać pompę. Wszystko zależy od jakości wody.

Zasadniczo oznacza to, że gdy pompa ma się znowu uruchomić, nie może tego zrobić ze względu na zablokowanie. Jednak dzięki funkcji zapobiegającej zatarciu dostępnej w sterowniku poziomu LC można pokonać ten problem.

Funkcja przeciwdziałania zatarciu pompy zapewnia uruchomienie pompy: – nawet poza szczytowymi porami roku, – w określonym przedziale czasu oraz jej działanie przez kilka sekund.

W ten sposób można zapobiegać zatorom i unikać niepotrzebnej konserwacji, gdy szczyt sezonu nadejdzie ponownie. Podobnie jak wiele innych ustawień, można ustawić funkcję przeciwdziałania zatarciu w aplikacji Grundfos GO.

Następnie, istnieje funkcja inteligentnego zabezpieczenia. Ponieważ bezpieczeństwo jest priorytetem, sterownik LC jest chroniony kodem PIN, aby zabezpieczyć instalację przed nieautoryzowanym użytkowaniem. Wyświetlacz można zablokować na dwóch poziomach: zablokować ustawienia albo ustawienia i działanie.

Można również zablokować menu ustawień w aplikacji Grundfos GO, aby wymagać kodu od każdego użytkownika, który chce zmieniać ustawienia. Ogólnie rzecz biorąc, ta funkcja zapewni Ci spokój ducha podczas korzystania ze serownika poziomu. Sterowniki LC oferują szereg funkcji, które wychodzą naprzeciw transformacji cyfrowej obecnie realizowanej w całym przemyśle.

Funkcje takie jak dane historyczne, alarmy i ostrzeżenia w zasięgu ręki sprawiają, że rozwiązywanie problemów jest o wiele łatwiejszym zadaniem. Ponadto zwiększają prawdopodobieństwo redukcji kosztów operacyjnych. Przyjrzyjmy się bliżej takiemu rozwiązaniu. Dzięki dziennikowi danych historycznych sterownik LC może pomóc w zapewnieniu możliwie najwydajniejszej pracy stacji pomp.

Można na przykład ustalać pracę pomp w oparciu o prąd silnika lub liczbę uruchomień/zatrzymań, aby zobaczyć czy wymagana jest konserwacja. Dostępny jest szeroki zakres danych, łącznie z całkowitym czasem włączenia, czasem pracy oraz zużyciem energii przez system pompy.

Ale można również uzyskać szczegółowe informacje na temat każdej pompy, łącznie z całkowitą liczbą przepracowanych godzin, ostatnim uruchomieniem, czasem pracy w ciągu ostatnich 24 godzin, średnią liczbą uruchomień na godzinę, i wiele więcej. Wreszcie sterowniki poziomu LC oferują inteligentny dziennik alarmów i ostrzeżeń.

Sterownik zapisuje szczegółowy dziennik alarmów i ostrzeżeń, który zawiera informacje dotyczące ostatnich 20 alertów, kiedy się wydarzyły, jak długo trwały, w jaki sposób zostały rozwiązane i wiele więcej.

Dostęp do tego dziennika można uzyskać zdalnie za pośrednictwem łączności SCADA lub chmury Grundfos iSolutions Cloud, po raz kolejny wykazując znaczenie łączności w sterowniku poziomu LC. Ponadto można użyć aplikacji Grundfos GO, aby sprawdzić swoje dzienniki w preferowanym języku, co ułatwia rozwiązywanie problemów w stacji pomp.

Tak więc omówiliśmy główne funkcje sterownika poziomu LC. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej nowej gamie sterowników poziomu, pobierz naszą broszurę.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 3
Długość kursu
Długość kursu: 20 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany