Ogólne wprowadzenie do pętli mieszających

Poznajcie Państwo teorię stojącą za pętlami mieszającymi i dowiedzcie się, czym różnią się od siebie poszczególne konstrukcje.

Jeśli chodzi o kontrolę temperatury zasilania, pętle mieszające mają kluczowe znaczenie. W tym module przedstawimy ogólne wprowadzenie do pętli mieszających, dlaczego są one używane i jak można je zaprojektować. Poruszymy również temat różnych elementów, które składają się na pętlę mieszającą.

Zaczynajmy! Przede wszystkim systemy pętli mieszających są przeznaczone do regulacji temperatury wody zasilającej. Składają się one z części pierwotnej i wtórnej. Przepływ po stronie pierwotnej jest sterowany przez zawór, a przepływ po stronie wtórnej przez pompę.

W uproszczeniu, podstawowa zasada działania pętli mieszającej polega na mieszaniu wody zasilającej z wodą powrotną w odpowiedniej proporcji, aby uzyskać wymaganą temperaturę zasilania. Ale dlaczego należy używać pętli mieszającej? Cóż, jednym z głównych powodów jest to, że pętla mieszająca ma zdolność do ustalenia stref temperaturowych w budynkach.

Zazwyczaj większe budynki są podzielone na strefy. Każda z nich ma inne potrzeby. Tak więc, jeśli jedna część budynku jest wystawiona na działanie mniejszej ilości słońca niż inna, ta część budynku może potrzebować więcej ogrzewania.

Podobnie, może to zależeć od przeciętnego wykorzystania – biura są wykorzystywane głównie od poniedziałku do piątku, podczas gdy obszar handlowy jest czynny również w weekendy. W celu regulacji temperatury zasilania w strefie potrzebna jest pętla mieszająca. Ponieważ instalacja grzewcza w każdej strefie składa się z grzejników, systemu ogrzewania podłogowego lub central wentylacyjnych, wszystkie one wymagają innej temperatury przepływu.

Dodatkowo, dzięki zastosowaniu kompensacji temperatury zewnętrznej, w której temperatura zasilania jest regulowana w zależności od temperatury zewnętrznej, straty ciepła na przesyle będą zazwyczaj mniejsze, co zwiększy oszczędność energii nawet do 5–10%.

Dzięki kompensacji temperatury zewnętrznej można więc uzyskać najlepszy możliwy komfort przy najniższym możliwym zużyciu energii. Istnieje wiele różnych pętli mieszających. Obieg wtryskowy bez ciśnienia z zaworem dwudrożnym i obieg mieszania bez ciśnienia. z zaworem trójdrożnym. Przyjrzyjmy się bliżej takiemu rozwiązaniu.

W obiegu wtryskowym pod ciśnieniem z zaworem dwudrożnym, pompa pierwotna zazwyczaj wtłacza wodę do pętli mieszającej przez zawór od strony pierwotnej. W obiegu mieszającym bez ciśnienia z zaworem trójdrożnym pompa znajduje się po stronie wtórnej i stąd zazwyczaj zasysa wodę do pętli mieszającej przez zawór, gdy jest on otwarty.

Skoro już omówiliśmy różne obwody, przejdźmy do elementów składowych systemu pętli mieszającej. Po pierwsze, mamy zawór sterujący. Jest to zawór, który steruje czynnikiem obiegowym i tym samym steruje temperaturą zasilania.

Następnie mamy zawór równoważący. Równoważenie po stronie pierwotnej pomaga uniknąć odcięcia między strefami, przyczyniając się do optymalnej różnicy temperatur pomiędzy zasilaniem a powrotem. Następnie mamy sterownik różnicy ciśnień.

W układach o zmiennym przepływie będzie występować zmienne ciśnienie po stronie pierwotnej. Jeśli więc ciśnienie wzrośnie do poziomu wyższego niż pożądane, sterownik różnicy ciśnień zapewni, że nadal będzie dostarczana taka ilość wody, do jakiej został dobrany rozmiar pętli mieszającej.

Następne mamy zawory zwrotne. Mówiąc najprościej, ich zadaniem jest zapobiec niepożądanemu przepływowi zwrotnemu. Na końcu mamy sterownik i czujniki temperatury. Otrzymując dane wejściowe zarówno z aplikacji, jak i z czujników temperatury zewnętrznej, sterownik może regulować temperaturę zasilania za pomocą np. krzywej grzewczej.

Podłączenie pętli mieszającej do systemu zarządzania budynkiem pozwala na zdalne sterowanie i monitorowanie systemu. Tak więc, to podsumowuje nasze wprowadzenie do systemów pętli mieszających.

A więc podsumujmy:

  • Pętle mieszające mają kluczowe znaczenie dla regulacji temperatury przepływu cieczy.
  • Sterując poszczególnymi strefami w budynku za pomocą pętli mieszającej, można zapewnić wysoki poziom komfortu, podczas gdy kompensacja temperatury zewnętrznej powoduje oszczędność energii. 
  • Istnieje wiele typów zastosowań i obwodów wodnych dla różnych warunków. 
  • Na koniec, można sterować systemem pętli mieszającej lokalnie lub zdalnie poprzez preferowane rozwiązanie BMS. 

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 3
Długość kursu
Długość kursu: 20 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany